Biomineralenfabriek

Kennisgeving ontwerpbesluit voor het bouwen van een nieuw bedrijf (productiebedrijf voor de vervaardiging van biomineralen)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal is voornemens om op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, een omgevingsvergunning fase 2 te verlenen voor het bouwen van een productiebedrijf voor de vervaardiging van biomineralen voor de locatie Potendreef tegenover nummer 4 te Roosendaal (kadastraal bekend gemeente Roosendaal, sectie A, perceelnummers 04937, 04938, 04939, 04940 en 04941).
De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2016WB0761.

Zienswijzen

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn met ingang van 23 december 2016 gedurende 6 weken op deze pagina digitaal te raadplegen. De stukken zijn tevens in te zien op het stadskantoor, Stadserf 1 te Roosendaal van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 12.00 uur en ‘s middags op afspraak. 
Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen bij voorkeur schriftelijk gemotiveerde zienswijzen worden ingediend bij: Burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 4700 KA Roosendaal.
Beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan alleen worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is. 

Nadere informatie

Team Vergunningen, de heer B. Looymans. Telefonisch te bereiken op 140165. E-mail: bouwen@roosendaal.nl met als onderwerp ‘zienswijze productiebedrijf biomineralen t.a.v. B. Looymans’.

Documenten

pdf Aanvraagformulier_met_olo-nummer_1747689 (PDF, 92.25 KB)

pdf Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning fase 2 (PDF, 62.32 KB)

pdf Voornemen ontheffing en vvgb gs Noord-Brabant (PDF, 373.17 KB)

pdf Bijlage 1 - bouwtekening (PDF, 818.82 KB)

pdf Bijlage 2 - constructieve berekening (PDF, 1.18 MB)