Breuk met de geschiedenis voor Voortgezet Onderwijs Roosendaal

Hans Verbraak bij ondertekening
6 december 2017

De gemeente Roosendaal heeft op 6 december gebroken met een lange geschiedenis in het voortgezet onderwijs met het in handen geven van de huisvestingsverantwoordelijkheid aan de VO scholen. Dit is een mijlpaal in het bestaan van het Norbertus/Geertrudis en het Jan Tinbergen College. Het is een breuk met de geschiedenis van het onderwijs in Roosendaal. Deze stap is op woensdag 6 december bevestigd met de ondertekening van de Overeenkomst Doordecentralisatie Voortgezet Onderwijs. 

Tijdens de bijeenkomst werd de geschiedenis van het onderwijs getoond in een korte film die bepaalde de gemeente Roosendaal in het verleden welke school waar en hoe gehuisvest werd? Nu is die verantwoordelijkheid aan de scholen zelf. Wethouder Onderwijs Hans Verbraak: “We hebben de afgelopen jaren zorgvuldig toegewerkt naar deze decentralisatie. Ik ben ontzettend trots op dit resultaat. Ik weet vanuit mijn eigen verleden in het onderwijs hoe belangrijk het is om echt goed te kunnen sturen op de secundaire voorwaarden om het goede onderwijsresultaat te kunnen verkrijgen. Ik ben dan ook erg blij dat ik dit als Wethouder onderwijs heb kunnen realiseren. Vanuit de gedachte dat de scholen weten wat nodig is om goed onderwijs te geven, kunnen zij dit nu ook op het gebied van de huisvesting regelen. Het daarmee gemoeide geld wordt nu door de scholen zelf besteed in hun eigen nieuw-of verbouwplannen.”

Charles van Wettum, rector van het Jan Tinberben College: In 1993 vroeg onze school aan het college van Burgemeesters en Wethouders of wij een uitbreiding van 2 uur administratieve ondersteuning mochten ontvangen. Vandaag krijgen wij van de gemeente Roosendaal het beheer van de onderwijshuisvestingsgelden over gedragen. Dat geeft de ontwikkeling aan die we met elkaar hebben doorgemaakt.” Doordat schoolbesturen nu zelf hun gebouwen kunnen bouwen én onderhouden wordt veel tijd en geld bespaard. De gemeente blijft betrokken en eindverantwoordelijk, maar er hoeft minder onderhandeld te worden over wie nu wat moet betalen. Dat komt de snelheid ten goede en daar hebben ook de ouders en kinderen van Roosendaal baat bij. De scholen worden beter gehuisvest en hier kan al direct mee worden begonnen. Zo heeft Roosendaal over 5 jaar al een geheel vernieuwd scholenbestand voor VMBO, HAVO en VWO.

Hiervoor wordt door de gemeente Roosendaal een eenmalige kwaliteitsimpuls gegeven en daarnaast een jaarlijkse vergoeding per leerling.