Definitieve aanbesteding huishoudelijke hulp

huishoudelijke hulp
24 februari 2017
Op vrijdag 24 februari is de huishoudelijke hulp in Roosendaal definitief gegund aan GroenhuysenWmo, TWB en Axxicom. Inwoners moeten goede zorg krijgen. De gemeente Roosendaal heeft daarom in de aanbesteding gekozen voor een vorm van huishoudelijke hulp die gebaseerd is op kwalitatief goede zorg passend bij de behoefte van de cliënten.

Goede zorg

Wethouder van Poppel is er van overtuigd dat de cliënten als geen ander  weten wat zij nodig hebben van hun hulp. De gemeente Roosendaal wil dit zo goed mogelijk voor haar inwoners organiseren en heeft daarom gekozen voor aanbesteding onder een aantal voorwaarden. Om de hulp zo breed mogelijk toegankelijk te maken heeft Roosendaal er per 1 februari j.l. geen eigen bijdrage meer nodig van cliënten voor de hulp bij de huishouding.

Kwaliteit als uitgangspunt

Voor de gemeente Roosendaal zijn de volgende zaken het uitgangspunt geweest in de aanbesteding: Het gaat De gemeente om de kwaliteit van de huishoudelijke hulp, niet om de kostprijs van de zorg. De gemeente Roosendaal geeft net zoveel uit aan de Huishoudelijke hulp als de afgelopen jaren het geval was. We investeren juist in de aanloop naar de overgang van de oude zorgaanbieders naar de nieuwe zorgaanbieders om dit goed en soepel te laten verlopen.

Onrust onder huidige aanbieders

De afgelopen weken is er in de media veel onrust geweest rondom de aanbesteding van de huishoudelijke hulp in Roosendaal. Alle partijen,  GroenhuysenWmo, TWB en Axxicom, houden zich aan de code verantwoord marktgedrag. Dit betekent dat “medewerker volgt cliënt” de afspraak is. De gemeente verwacht van alle zorgaanbieders, GroenhuysenWmo, TWB en Axxicom en alle huidige aanbieders zoals DAT en Tzorg, dat zij er alles aan zullen doen om dit waar te maken. In de media is door DAT gesuggereerd dat Axxicom dit niet zal doen. Dit is op dit moment te voorbarig om aan te nemen.  De gemeente merkt dat er veel onrust is ontstaan onder cliënten en medewerkers door deze suggestie in de media en vindt dat betreurenswaardig. “Dit had voorkomen kunnen worden als alle gegunde en niet-gegunde partijen na de definitieve aanbesteding eerst met elkaar in onderhandeling zouden gaan. Zonder te veronderstellen dat partijen zich hier niet aan zouden houden ” aldus Wethouder van Poppel.

Wens van de cliënt is leidend

De huidige en nieuwe  zorgaanbieders moeten in goede samenwerking met de gemeente de overgang soepel en zorgvuldig laten verlopen. Dit is belangrijk voor de cliënten en moet volgens de afspraken die gemaakt zijn (Code verantwoordelijk marktgedrag Thuisondersteuning).
De (nieuwe) zorgaanbieder doet er alles aan om met de nieuwe werkwijze zo veel mogelijk de bestaande hulp en een individuele cliënt bij elkaar te houden (het principe van hulp volgt cliënt). De (nieuwe) zorgaanbieder doet er alles aan om met de nieuwe werkwijze zo veel mogelijk de werkgelegenheid van de medewerkers van de bestaande zorgaanbieders te behouden, op welke wijze dan ook.

Wat betekent ‘mogelijk en passend’ in de praktijk?

Alle nieuwe zorgaanbieders moeten handelen in het belang van de cliënt. Daarbij kan geloofsovertuiging of aanvullende medische zorg een reden zijn om een andere zorgverlener in te zetten. Er is voor cliënten keuzevrijheid  van zorg in natura of van PGB en daarmee de keuze voor een aanbieder. Elke wijk kent één zorgverlener als hoofdaannemer. De hoofdaannemer mag in zijn wijk onderaannemers inschakelen die bijvoorbeeld nu al zorg bieden. Als cliënten en zorgaanbieders er niet uitkomen met de zorgwens, dan gaat een medewerker van WegwijsRoosendaal als regisseur/bemiddelaar de zaak met de partijen oplossen. Als mensen alsnog niet tevreden zijn dan begint dit proces weer opnieuw, net zolang tot de cliënt krijgt wat die wel wil. De gemeente gaat de tevredenheid van cliënten meten. Als een zorgaanbieder niet voldoet aan de eisen dan wordt deze daarop aangesproken of kan het contract opgezegd worden bij niet aantoonbare verbeteringen. We hebben duidelijke afspraken met de aanbieders gemaakt dat zij verantwoordelijk zijn voor de gewenste kwaliteit. Zij hebben de plicht om bij de gemeente te melden als zij niet kunnen leveren voor het afgesproken budget. Hierop kan de gemeente acties ondernemen.

Meer informatie rond de aanbesteding Huishoudelijke hulp

pdf Informatie aanbesteding Huishoudelijke hulp (PDF, 285.22 KB)