Drugssquad in actie op overlastlocaties

Drugssquad pakt drugsoverlast aan
28 maart 2017
Leden van de drugssquad bezochten afgelopen dagen diverse locaties in de strijd tegen drugsoverlast. Het ging om plekken die al bekend zijn bij de drugssquad en om plaatsen waarover overlastmeldingen waren binnen gekomen.

Slagroompatronen

Op een parkeerterrein in de hoek Industriestraat / Oostelijke Havendijk werden lege gaspatronen op straat gevonden. Het gaat vermoedelijk om zogenaamde slagroompatronen, waarin lachgas is verwerkt. Het gas wordt vanuit het patroon in een ballon gespoten en daarna ingeademd. Dat geeft dan kort een high gevoel. Lachgas wordt onder andere gebruikt als narcosemiddel. Het lijkt onschuldig, maar er zijn zeker gezondheidsrisico’s. Meer informatie over gebruik van lachgas vindt u op:

Drugsafval

Verschillende lege vaten (geen gevaarlijke stoffen), bemeste potgrond van een hennepkwekerij en ander huishoudelijk afval werden gevonden in de berm op het doorlopende stuk van de Hoge Weg. De afvalresten worden onderzocht op dadersporen.

Overlastplekken

Achteraan de Westelijke Havendijk werden de inzittenden van een auto gecontroleerd. Er werden geen drugs aangetroffen. De inzittenden kregen uitleg over het feit dat ze op een bekende drugslocatie stonden en dat ze daar beter niet konden komen. Op een parkeerterrein aan de Takspui / Van Beethovenlaan werden diverse auto’s met inzittenden aangetroffen. Drie van de aanwezige personen waren van plan om daar softdrugs te gebruiken. De gegevens van de auto’s en de inzittenden werden genoteerd, waarna de aanwezige personen werden weggestuurd. Uit het Emile van Loonpark werden jongeren weggestuurd. Er waren overigens geen drugs in het spel, maar het was niet wenselijk dat ze daar verbleven vanwege geluidsoverlast voor omwonenden. Ze werden daarom verwezen naar een andere locatie. 

Samen strijden tegen drugs

Het is belangrijk dat burgers blijven melden waar de drugsoverlast plaatsvindt. Op die manier weten politie en gemeente beter op welke plekken en tegen wie er actie nodig is. De drugssquad kan dan snel en  daadkrachtig ingrijpen. Met de gemeente Roosendaal komt u in contact via telefoonnummer 140165. De politie is bereikbaar via 0900-8844 en voor spoedgevallen belt u vanzelfsprekend 112.

Burgemeester Niederer: “We blijven als gemeente Roosendaal, samen met de politie, justitie en onze inwoners, optreden tegen de uitwassen van drugs. De afgelopen week was dat te merken aan de controles van de drugssquad, de sluiting van een drugspand aan de Tesselschadelaan en het oprollen van een hennepkwekerij in een woning in de Van Goghlaan. Daarbij werd de hennepteler door de politie gearresteerd. Op zijn auto werd beslag gelegd, om het crimineel verkregen voordeel te kunnen afpakken.. We laten daarmee zien dat we als overheid gezamenlijk en daadkrachtig optreden tegen drugs en de overlast die daarmee gepaard gaat.”

Drugssquad

Op 10 november jl. werd het Integraal Veiligheidsplan 2017 gepresenteerd met daarbij de aankondiging van een drugssquad voor de gemeente Roosendaal. Het gaat daarbij om een integraal team dat snelle interventies doet bij drugoverlast, Denk daarbij aan overlast van drugshandel op straat, overlast van verkooppunten van drugs in woningen en lokalen en de productie van hard- en softdrugs. Politie, gemeente en waar nodig andere partners vullen elkaar aan en versterken op die wijze de aanpak.  De drugssquad is samengesteld uit politiemensen en de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) van de gemeente Roosendaal. De actie sluit aan bij de bredere aanpak om als overheid de ondermijnende criminaliteit een halt toe te roepen.