Duurzaamheidslening

Wilt u een bijdrage in de kosten voor duurzame maatregelen? Met een duurzaamheidslening van de gemeente Roosendaal kunt u tegen aantrekkelijke voorwaarden en een lage rente geld lenen voor energiebesparende maatregelen. Daarnaast biedt de Rijksoverheid verschillende subsidies voor duurzame maatregelen in en aan uw woning. Kijk bij de tab Energie subsidies.

Wat u moet weten

Voordat u een duurzaamheidslening kunt aanvragen, stelt de gemeente Roosendaal vast of u voldoet aan de voorwaarden.

Voor wie is de lening?

 1. U bent minimaal 18 jaar, niet ouder dan 75 jaar en verblijfsgerechtigd in Nederland.
 2. De duurzaamheidslening is alleen van toepassing op bestaande bouw.
 3. De woning staat in de gemeente Roosendaal.
 4. U bent eigenaar en bewoner van de woning waarvoor de lening wordt aangevraagd.
 5. De lening is van toepassing op woningen ouder dan 10 jaar, bestemd voor permanente bewoning.

Condities van de lening

 • Tot een bedrag van € 7.500 is de looptijd 10 jaar, voor bedragen vanaf € 7.500 is de looptijd 15 jaar.
 • De hoogte van de duurzaamheidslening is minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,- (inclusief BTW).
 • De duurzaamheidslening heeft een eigen rentetarief voor de 10- en 15- jaarsrente. Deze kunt u vinden op de website van de SVn. De rente staat vast gedurende de looptijd van de lening.
 • De lening wordt alleen verstrekt na een positieve krediettoets.
 • De lening wordt verstrekt via een bouwkrediet.
 • De lening kan altijd boetevrij worden afgelost met een minimum van € 250,-.
 • Voor de afsluitkosten wordt een opslagpercentage in het rentetarief verwerkt.
 • Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt.
 • Het college wijst een aanvraag af indien het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.

Welke energiebesparende maatregelen komen in aanmerking?

 • Warmtepomp
 • Zonnepanelen
 • Zonneboiler
 • Kleinschalige windturbine
 • Isolatie: gevelisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, raamisolatie
 • Verwarmingsinstallatie
 • Maatregelen voor het verkrijgen van een certificaat van WoonKeur bestaande bouw: Certificaat A: Rollatorgeschikt of Certificaat B: Rolstoelgeschikt
 • Maatregelen voor het verkrijgen van het certificaat Politie Keurmerk Veilig Wonen bestaande bouw

Hoe het werkt

 • Stuur de gevraagde stukken via uw DigiD naar de gemeente. De gemeente toetst globaal of u in aanmerking komt voor een duurzaamheidslening, zo ja, dan stuurt de gemeente u het SVn-aanvraagformulier toe.
 • Vul het SVn aanvraagformulier voor de duurzaamheidslening volledig in. Dit formulier stuurt u per post, voorzien van alle gevraagde gegevens, naar SVn. In de checklist bij het aanvraagformulier leest u welke gegevens SVn van u nodig heeft.
 • SVn neemt uw leningaanvraag in behandeling. Bij positieve toetsing brengt SVn u een offerte uit voor de duurzaamheidslening. Hierin staan vermeld: het leningsbedrag, de maandelijkse last aan rente en aflossing, het rentepercentage, de looptijd van de lening en de overige voorwaarden.
 • Zodra u de offerte hebt geaccepteerd en aan alle overige voorwaarden is voldaan, ontvangt u van SVn bericht over de verdere afwikkeling van uw lening.

Meer informatie over deze duurzaamheidsleningen vindt u op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting SVn.

Energie subsidies

De rijksoverheid biedt subsidie voor energiebesparende maatregelen in en aan uw woning. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bij Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).