Extra nieuwe woningen in De Hoogt

Extra nieuwe woningen in De Hoogt
30 november 2017
Gemeente Roosendaal gaat door middel van een herstelbesluit van het bestemmingsplan Bulkstraat alsnog een woonbestemming toekennen aan het agrarische perceel in het nieuwe plangebied.

Herstelbesluit

De Raad van State heeft in de uitspraak in de beroepsprocedure m.b.t. dit bestemmingsplan de gemeente de opdracht gegeven om een herstelbesluit te nemen voor dit perceel. De gemeente is daarom opnieuw in gesprek gegaan met de eigenaren van het perceel en partijen zijn het eens geworden over een nieuwe bestemming. 

Door het herstelbesluit wordt het mogelijk gemaakt om ook hier woningen te bouwen. Bijgevoegd is een tekening waarop de toekomstige inrichting van het gebiedje te zien is. Er is verder voorzien in een nieuwe ontsluitingsweg aan de westzijde en verkeersaansluitingen aan de oost- en zuidzijde.

Inmiddels heeft Jawel Bouw uit Wouwse Plantage overeenstemming bereikt met de eigenaren van over de aankoop van het betreffende perceel. Het is de bedoeling om hier 25 woningen te gaan realiseren. 

De Raad van State heeft aangegeven dat bij het nemen van een herstelbesluit geen nieuwe zienswijzen¬procedure nodig is. De gemeenteraad stelt het herstelbesluit daarom meteen vast op 21 december.
Vervolgens wordt het besluit begin volgend jaar 6 weken ter inzage gelegd. Gedurende deze termijn is het nog wel mogelijk voor belanghebbenden om beroep in te stellen bij de Raad van State.