Gemeente Roosendaal laat ook voor 2016 mooie cijfers zien

Raadhuis Roosendaal
16 juni 2017
De gemeente Roosendaal heeft 2016 afgesloten met een positief resultaat van € 4,7 miljoen. Dat blijkt uit de jaarstukken die het college deze week naar de raad heeft gestuurd. Het positieve resultaat werd onder andere veroorzaakt door een overschot op de zorg en de vrijval voorziening dubieuze debiteuren. Het college wil € 4,1 miljoen van dit resultaat reserveren voor de doordecentralisatie onderwijshuisvesting.

Rekeningresultaat 2016

In 2016 maakten minder mensen gebruik van de WMO en van jeugdzorg dan werd voorzien bij het opstellen van de begroting. De gemeente Roosendaal verwacht dat dit het laatste jaar is dat er een overschot is op de zorg.

De volgende posten verklaren grotendeels het resultaat:

Rekeningresultaat 2016  
Overzicht Budget Zorg (programma 5 Zorg & Stimuleren)   € 2.780.000
Vrijval voorziening dubieuze debiteuren sociaal domein   € 1.409.000
Hogere uitkering gemeentefonds        € 978.000
Overschot budget salariskosten personeel derden       € 627.000