Gratis parkeren voor mantelzorgers in de gemeente Roosendaal

gratis parkeren voor mantelzorgers
20 juli 2017
Gratis parkeren in Roosendaal? Dat kan als u vrijwillig zorgt voor iemand die in de kern Roosendaal woont waar betaald parkeren geldt. U krijgt maximaal 12 uur parkeren per week vergoed. Ontvangt u mantelzorg en maakt u nog geen gebruik van deze regeling? Neem contact op met WegWijs Roosendaal voor een aanvraag.

Extra ondersteuning

Veel mensen krijgen op enig moment te maken met mantelzorg. Vanuit persoonlijke betrokkenheid zorgt u vrijwillig voor een dierbare. Mantelzorg komt er altijd bij, naast andere zaken in het leven die belangrijk zijn, zoals een gezin, werk, hobby en sociale contacten. De gemeente Roosendaal vindt het belangrijk dat mantelzorgers ondersteund worden. Het vergoeden van de parkeerkosten bij het leveren van mantelzorg is daar een mooi voorbeeld van.

Aanvragen is heel makkelijk

Bent u mantelzorger en wilt u ook uw parkeerkosten vergoed krijgen? Neem contact op met WegWijs Roosendaal. Het telefoonnummer is 14 0165.