Meer zeggenschap voor burgers met Roosendaals Burgerakkoord

Meer zeggenschap voor burgers met Roosendaals Burgerakkoord
8 mei 2017
Wat vindt u belangrijk? Met welke onderwerpen moet de gemeente naar uw mening aan de slag? De gemeenteraad stelt u met de motie Burgerakkoord in de gelegenheid om zelf aan de knoppen te zitten en meer invloed te krijgen op uw leefomgeving.

Motie Burgerakkoord

Vorig jaar heeft de Roosendaalse gemeenteraad de motie Burgerakkoord aangenomen, waarin staat dat er meer interactie en samenwerking nodig is tussen bestuur, inwoners, deskundigen en ambtenaren. De raad wil dat inwoners niet alleen meepraten, maar samen met de gemeente aan de slag gaan op voor hun belangrijke onderwerpen en meer zeggenschap krijgen. Dit moet leiden tot het nemen van betere beslissingen.

Twee stappen

Om te komen tot een burgerakkoord worden twee stappen gezet: (1) het ophalen van onderwerpen uit de samenleving en (2) het uitwerken van deze onderwerpen in één of meerdere (deel)akkoorden. Met een vragenlijst worden de onderwerpen opgehaald die in de samenleving spelen. Dit dient als basis voor stap twee, waarbij zowel de onderwerpen, als de aanpak samen met inwoners wordt uitgewerkt.

Stap 1

Stap 1 is afgerond. Ruim 1.400 inwoners hebben via een vragenlijst onderwerpen en ideeën aangedragen. Deze onderwerpen en ideeën vindt u hieronder terug. De onderwerpen die het vaakst zijn genoemd, werkt de gemeenteraad in stap 2 samen met inwoners graag verder uit. Dat zijn: veiligheid, openbaar groen en zorg & ondersteuning.

pdf Onderwerpen Burgerakkoord Roosendaal (PDF, 1.53 MB)

Stap 2

We zijn nu aangeland bij stap 2. Deze stap start met het kiezen van een manier waarop de drie onderwerpen worden uitgewerkt. Wilt u hierover meedenken of heeft u hierover een vraag? Neem dan contact op met de werkgroep Burgerakkoord via burgerakkoord@roosendaal.nl of (0165) 579 277.