Meer zeggenschap voor burgers met Roosendaals Burgerakkoord

Meer zeggenschap voor burgers met Roosendaals Burgerakkoord
7 april 2017
Wat vindt u belangrijk? Met welke onderwerpen moet de gemeente naar uw mening aan de slag? De gemeenteraad stelt u met de motie Burgerakkoord in de gelegenheid om zelf aan de knoppen te zitten en meer invloed te krijgen op uw leefomgeving.

Motie Burgerakkoord

Vorig jaar heeft de Roosendaalse gemeenteraad de motie Burgerakkoord aangenomen, waarin staat dat er meer interactie en samenwerking nodig is tussen bestuur, inwoners, deskundigen en ambtenaren. De raad wil dat inwoners niet alleen meepraten, maar samen met de gemeente aan de slag gaan op voor hun belangrijke onderwerpen en meer zeggenschap krijgen. Dit moet leiden tot het nemen van betere beslissingen.

Twee stappen

Om te komen tot een burgerakkoord worden twee stappen gezet: (1) het ophalen van onderwerpen uit de samenleving en (2) het uitwerken van deze onderwerpen in één of meerdere (deel)akkoorden. Met de vragenlijst worden de onderwerpen opgehaald die in de samenleving spelen. Dit dient als basis voor stap twee, waarbij zowel de onderwerpen, als de aanpak samen met inwoners wordt uitgewerkt.

Invullen vragenlijst

U kunt de vragenlijst hieronder tot en met Koningsdag (27 april) invullen. In mei worden de resultaten geanalyseerd en naar verwachting worden begin juni de resultaten gepresenteerd. 
Geeft u de voorkeur aan een papieren vragenlijst? Een papieren versie kan aan de balie van het stadskantoor worden opgehaald of via helpdesk@ioresearch.nl of het gratis telefoonnummer 0800 - 405 06 02 worden aangevraagd.

Invullen vragenlijst

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de werkgroep Burgerakkoord via griffie@roosendaal.nl of (0165) 579 277.