Nieuwe plantsoenen in Roosendaal

Bloemperk
8 september 2017
Gemeente Roosendaal start in dit najaar met de reconstructie van de groenvakken in haar gemeente. Voor dit project, dat valt onder ‘Verhogen kwaliteitsniveau Groen & Grijs’ heeft de gemeente € 736.000 ter beschikking gesteld. De uitvoering van de reconstructie zal plaatsvinden tussen 2017 en 2019. Vanaf 2019 is er structureel €100.000 per jaar beschikbaar voor het tijdig vervangen van beplanting in de plantsoenen.

Schouw

Uit een in 2016 gehouden schouw is gebleken dat ruim 36.000 m2 heestervakken niet meer aan de vastgestelde kwaliteitseisen voldoet. De vakken moeten opnieuw worden ingericht en waar nodig moeten boomstructuren worden aangevuld. Er wordt hierbij gekeken naar de meerwaarde van het groen en de biodiversiteit. Ook het onderhoud wordt meegenomen in de keuze van de beplanting. 

De bewoners beslissen mee (participatie)

Het is de bedoeling dat de omwonenden meebeslissen bij de nieuwe aanplant. De gebieden die in 2017 aan de beurt zijn, worden na uitvoering van de reconstructie uitgebreid geënquêteerd. Na evaluatie en goede bevindingen, zullen ook de andere wijken volgens dezelfde methodiek omgevormd worden.

Procedure

De bewoners worden geïnformeerd via een brief waarin een linkje staat die verwijst naar een digitaal formulier op de website van de gemeente Roosendaal over de nieuwe beplanting. Zij kunnen hier hun voorkeur aangeven uit een selectie van planten. 

Wijken     

In 2017-2018 wordt er gestart met de reconstructie in de gebieden Wouw, Tolberg en Kroeven. De wijken Kalsdonk, Westrand, Kortendijk en Langdonk zijn in 2018 aan de beurt. Hierna worden Burgerhout, het Centrum en de overige dorpen aangepakt.