Nul op de meter is de ambitie voor 't Zand en de Bulkstraat

sfeerimpressie 't Zand
14 juli 2017
Het College heeft besloten om geen gas infrastructuur in ’t Zand en de Bulkstraat aan te leggen. Het college wil nadrukkelijk inzetten op een duurzame en energie neutrale woningbouwontwikkeling. De aanleg van gas past niet bij deze ambitie.

De aanleg van gasinfrastructuur is niet toekomstbestendig. Inmiddels zijn er voldoende mogelijkheden om op een andere manier je woning te verwarmen, warm te douchen en te koken. Geen gas past volledig bij de ambitie om energie neutrale woningbouw te realiseren.

Wethouder Theunis: ‘Ik wil de woningmarkt toekomstbestendig benaderen. Daarbij is duurzaamheid steeds belangrijker en dat vraagt om bewuste keuzes zoals deze.’

Zowel in ’t Zand als in de Bulkstraat worden kavels uitgegeven waarop particulieren zelf een woning kunnen bouwen. De gemeente gaat de kopers ondersteunen bij de realisatie van een energie neutrale woning. Nul op de meter is de ambitie voor 't Zand en de Bulkstraat.

’t Zand wordt een groen woongebied, waarin de kwaliteit vooral wordt bepaald door de natuurlijke omgeving, de inrichting van de openbare ruimte en de wijze van verkavelen. Er is ruimte voor ongeveer 45 vrijstaande en twee-onder-één-kapwoningen. In de Bulkstraat mogen kopers zelf meedenken over de verkaveling en de inrichting van het openbare gebied. Het programma bestaat uit 8.000 m2 aan woon- werkkavels en 12.000 m2 aan woonkavels. De verwachting is dat na de zomer de verkoop voor beide plannen van start kan.

Voor beide plannen zijn de bestemmingsplanprocedures in een vergevorderd stadium. Voor 't Zand worden een beperkt aantal welstandscriteria vastgesteld om, als dat nodig is, te kunnen sturen op de gewenste hoge kwaliteit.