Opnieuw subsidie voor maatschappelijke initiatieven

subsidie voor maatschappelijke initiatieven
16 mei 2017
De gemeenteraad heeft besloten maatschappelijke initiatieven van organisaties te ondersteunen met subsidie. Wanneer een organisatie een initiatief heeft dat in 2017 bijdraagt aan de leefbaarheid, gezondheid, aantrekkelijkheid en/of samenhorigheid op wijk of gemeentelijk niveau, dan kan vóór 15 juni 2017 een subsidieaanvraag ingediend worden. Voor alle subsidieaanvragen is een totaalbedrag beschikbaar van 140.000 euro. De maximale subsidie per aanvraag is 10.000 euro.

Spelregels

Er zijn wel een paar spelregels. Meedoen kan als het initiatief bijdraagt aan de leefbaarheid, gezondheid, aantrekkelijkheid en/of samenhorigheid op wijk of gemeentelijk niveau. Subsidie kan alleen worden aangevraagd door rechtspersonen. Commerciële aanvragers kunnen geen aanspraak maken op de subsidie. De subsidie is ook niet beschikbaar voor commerciële activiteiten.

Aanvragen

Subsidie kan online worden aangevraagd via deze website. Dit kan eenvoudig en veilig met uw e-herkenning (Digid voor organisaties). Meer informatie is te vinden op www.roosendaal.nl/subsidies.

Hoe verder?

De gemeenteraad beoordeelt de aanvragen. Voor de zomervakantie besluit de gemeenteraad over welke aanvragen gehonoreerd worden. Alle aanvragers worden hierover geïnformeerd.