Pilot alcohol schenken in winkels stopt eerder

pilot alcohol schenken in winkels stopt eerder
15 februari 2017
Roosendaal: De proef waarbij Roosendaalse winkeliers een glaasje alcohol mogen schenken aan hun klanten stopt iets eerder. Burgemeester Niederer volgt daarmee het advies van de bezwarencommissie. De bezwarencommissie volgt, op haar beurt, hiermee een uitspraak van de bestuursrechter in de gemeente Nieuwegein. Die oordeelde dat een glaasje wijn in een kledingzaak of een borreltje bij de bakker niet is toegestaan op grond van de Drank en Horecawet.

Experiment

Het ging om een landelijk experiment van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG): Pilot reguleren mengvormen retail en horeca. In Roosendaal namen uiteindelijk 15 ondernemers deel aan de pilot, die detailhandel en horeca mixt. De deelnemende winkeliers mochten in hun winkel naast niet-alcoholische dranken, ook alcoholische consumpties schenken. Daarnaast mochten horecaondernemers in hun café of restaurant een hoek inrichten voor de verkoop van detailhandelsproducten. Ook deze verkoop is niet langer toegestaan.

Rechter

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP en de Koninklijke Slijtersunie stapten onder andere in de gemeente Nieuwegein naar de rechter. In Roosendaal werd bezwaar gemaakt tegen de pilot. De Slijtersunie zag de proef als oneerlijke concurrentie, terwijl STAP zich inzet voor het terugdringen van de gevolgen van overmatig alcoholgebruik in onze samenleving. De rechter oordeelde dat een glaasje wijn gedogen bij de kapper of in een boekhandel niet door de beugel kan.

Concreet betekent dit dat in winkels alleen niet-alcoholische dranken aangeboden mogen worden. In cafés en restaurants mag alcohol voor gebruik ter plaatse geschonken worden. Verkoop van verpakte alcohol voor gebruik elders is niet toegestaan. Voor slijters gelden deze regels precies andersom. Een slijter mag alleen verpakte alcohol voor gebruik elders verkopen en niet voor gebruik ter plaatse.
De deelnemers wisten al dat de pilot met ingang van 1 april stopt. Daarmee eindigt de pilot iets eerder dan aanvankelijk de bedoeling was. De betrokken ondernemers krijgen enige weken de tijd om hun activiteiten af te bouwen.