Regenboogzebrapad in Roosendaal

Wethouder Cees Lok opent regenboogpad
10 oktober 2017
Op 11 oktober a.s. wordt in Roosendaal door wethouder Cees Lok een zogenaamd regenboogpad officieel in gebruik genomen. Roosendaal draagt op die manier symbolisch bij aan de sociale acceptatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse mensen (LHBTI-ers). Het regenboogpad benadrukt dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Er is gekozen voor een in het oog springende locatie, namelijk het kruispunt Burgemeester Freijterslaan – Laan van Brabant, vlakbij het busstation en winkelcentrum De Roselaar.

Diversiteit

Een regenboogpad, ook wel regenboogzebrapad of gaybrapad, is een gedeelte van de openbare weg dat voorzien is van de kleuren van de regenboogvlag om daarmee aandacht te vragen voor diversiteit en de acceptatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse mensen.

Motie unaniem aangenomen

Het Roosendaalse raadslid Alex Raggers maakte zich sterk voor de komst van een regenboogpad. Zijn motie over dit onderwerp werd op 13 juli jl. unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Het college van burgemeester en wethouders gaf vervolgens uitvoering aan dit besluit. Er is gekozen voor een in het oog springende locatie, namelijk de kruising Burgemeester Freijterslaan – Laan van Brabant. Het kruispunt is goed zichtbaar voor automobilisten die Roosendaal binnenkomen. Ook fietsers en voetgangers komen dit regenboogpad tegen op hun weg van en naar het centrum.

Veilig oversteken

Gebruikers van een regenboogpad hebben niet dezelfde rechten als gebruikers van een officiële voetgangersoversteekplaats. De diversiteit aan kleuren is niet gelijk aan een zwart-wit zebrapad. Het regenboogpad heeft dus geen juridische status. Om die reden is er gekozen voor een plek waar het oversteken toch al is geregeld met verkeerslichten. Veilig oversteken blijft op die manier gegarandeerd en ontstaat er geen verwarring.

Wereldwijd

Wethouder Cees Lok neemt op 11 oktober rond 09.30 uur het regenboogpad officieel in gebruik. Die dag is het namelijk wereldwijd Comming-Out Day. In diverse andere steden in Nederland, maar ook in het buitenland zijn uit solidariteit met de LHBTI-gemeenschap regenboogzebrapaden aangelegd.
Cees Lok zegt daarover: “Roosendaal is een prettige stad om in te leven, te wonen en te werken, maar ook een gastvrije stad om op bezoek te komen. Met het regenboogpad verwelkomen we ook lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen. We laten zien dat iedereen zichzelf kan en mag zijn in Roosendaal.”