Snippergroen

Algemeen

De gemeente Roosendaal zette in augustus 2021 een volgende stap in het project Snippergroen. Met dit project wordt het gebruik van gemeentegrond geregeld. Het project wordt wijk voor wijk uitgevoerd.

Waarom dit project?

Met het project biedt de gemeente Roosendaal een oplossing voor inwoners die zonder gemaakte afspraken grond van de gemeente in gebruik hebben. Gebruikers van snippergroen werden al eerder opgeroepen om contact op te nemen. Daarop kwam niet veel respons. Vanaf augustus 2021 startte daarom een wijkgerichte aanpak, waarbij samen met de bewoners afspraken worden gemaakt over het gebruik van de gemeentegrond.

Snippergroen

Bij snippergroen gaat het om stukjes grond waar de gemeente Roosendaal eigenaar van is en dat door inwoners zonder overleg in gebruik zijn genomen. Dat voelt onrechtvaardig voor inwoners die hebben betaald voor de grond of geen toestemming hebben gekregen voor het gebruik van de gemeentelijke grond. Ook zijn er situaties waarbij de inwoners onwetend zijn van het gebruik van de gemeentegrond. Bijvoorbeeld wanneer de situatie al zo was voordat de huidige bewoners de woning hebben gekocht.

Grondgebruik in kaart

Om rechtsongelijkheid te voorkomen, is het van belang inzichtelijk te maken welke grond van wie is. Daarom heeft de gemeente Roosendaal het grondgebruik per wijk in kaart gebracht. Dit is gebeurd aan de hand van metingen, foto's en kadastrale gegevens. Met de gemeenteraad is afgesproken om snippergroen, daar waar dat mogelijk is, te koop aan te bieden. Er zijn stukjes grond die niet voor verkoop in aanmerking komen omdat er bijvoorbeeld riolering, kabels of leidingen in de grond liggen. Ook groenstroken waarin belangrijke bomen staan, blijven eigendom van de gemeente.

In gesprek met bewoners

Vanaf augustus 2021 is de gemeente Roosendaal in gesprek gegaan met gebruikers van snippergroen. Samen met de bewoners worden afspraken gemaakt over het gebruik van de gemeentegrond. De inwoners krijgen daarbij de keuze of ze de grond willen kopen of willen teruggeven aan de gemeente. Door dit project wordt het gebruik van gemeentegrond voor iedereen op dezelfde manier geregeld. Dit zorgt voor rechtsgelijkheid tussen inwoners.

Hoe wordt het project Snippergroen uitgevoerd?

Het project Snippergroen wordt wijk voor wijk uitgevoerd. We starten in de wijken Tolberg en Groot Kroeven. In elke wijk starten we met het geven van algemene informatie over het project. Daarna ontvangen de inwoners een brief met informatie over hun persoonlijke situatie. Ook komt het projectteam graag langs om de situatie ter plaatse te bekijken en met de inwoners te bespreken.

Wat zijn de mogelijkheden?

Wanneer u een stuk gemeentegrond gebruikt en de gemeente wil deze verkopen, dan heeft u de volgende mogelijkheden om het grondgebruik te regelen:

U kunt de gemeentegrond kopen

Er geldt een grondprijs van 89 euro per vierkante meter. Die grondprijs is kosten koper. Dit betekent dat de overdrachtsbelasting en de notaris- en kadasterkosten voor uw rekening komen.

U kunt een beroep doen op verjaring

Wanneer de gemeentegrond al langere tijd als tuin wordt gebruikt, kan sprake zijn van verjaring. Verjaring is geregeld in het Burgerlijk Wetboek en nader uitgewerkt in rechterlijke uitspraken. De bewijslast voor een beroep op verjaring ligt bij u.

U kunt de grond weer teruggeven aan de gemeente

Heeft u geen interesse in de aankoop van de gemeentegrond of kunt u de grond niet aankopen omdat de gemeente de grond zelf nodig heeft? Dan dient u de grond weer terug te geven aan de gemeente. De gemeente neemt de grond dan weer in beheer. Wij persoonlijke afspraken met u over het teruggeven van de grond.

Heeft u nog vragen?

Neem dan gerust contact op met het projectteam Snippergroen. Telefonisch kunt u het projectteam bereiken via 0165 579 111. Ook kunt u een e-mail sturen naar snippergroen@roosendaal.nl