Vroenhoutseweg

Algemeen

Vanaf maandag 13 mei 2024 voert bouwbedrijf Heijmans in opdracht van de gemeente Roosendaal asfaltwerkzaamheden uit aan de Vroenhoutseweg.

De werkzaamheden

De asfalt- en funderingsconstructie voldoet niet meer aan de gestelde kwaliteitseisen. Daarom gaan we deze vervangen.

 

Fasering

De werkzaamheden worden uitgevoerd in 3 fases:

  • Wouwbaan tot Dalstraat (van 13 mei tot 20 september)
  • Dalstraat tot Biezenstraat (van 11 juni tot 13 september)
  • Biezenstraat tot komgrens Kruisland (tot 23 september)

Het aanbrengen van de toplaag en de belijning voor de 3 fases vindt eind september gelijktijdig plaats.

De vrijliggende fietspaden langs de Vroenhoutseweg worden niet meegenomen. Deze voldoen nog aan de gestelde kwaliteitseisen. Deze fietspaden worden wel gebruikt om de bereikbaarheid voor de aanwonenden te waarborgen.

Voortgang

De voortgang van het project kunt u volgen in de BouwApp. De app is te downloaden via de App Store of Google Play Store. Door de zoekterm Reconstructie Vroenhoutseweg Roosendaal in de BouwApp in te toetsen, komt u op de pagina terecht met daarop alle informatie over het project.

 

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer De Bruijn, omgevingsmanager van Heijmans. U kunt hem tijdens kantooruren bereiken op het telefoonnummer 06-50179644.