Wijkgericht werken (Vitale wijken en dorpen)

Vitale wijken en dorpen is een van de hoofdthema’s uit de “Bestuursovereenkomst 2014-2018 Werken aan een evenwichtig Roosendaal”. Op dit thema zet het college de lijn voort die de afgelopen jaren is ingezet. In deze lijn is steeds meer ruimte voor initiatieven vanuit de samenleving en voor participatie.

In het programma ‘Vitale wijken en dorpen’ werken wij, samen met inwoners, maatschappelijke instellingen en partners, aan de vitaliteit van wijken en dorpen.

Vitale wijken en dorpen 

Heeft u een initiatief dat de vitaliteit in uw wijk of dorp verbetert? Stuur dan een mail. Een medewerker van de gemeente neemt dan contact met u op. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de gemeente via 0165 579 111. Het klantcontactcentrum verbindt u door met de juiste medewerker.

Belangrijk is dat de acties bijdragen aan de vitaliteit van een wijk of dorp. Maar zeker zo belangrijk is dat we het samen doen.

Financiële impuls

Heeft uw initiatief een financiële impuls nodig? Dan zijn dit de mogelijkheden:

  • regulier beleid;
  • bewonersvouchers;
  • vitaliteitsacties.

Regulier beleid

Past uw initiatief binnen het regulier beleid dan brengen wij u snel en direct in contact met de ambtenaar van de gemeente die u kan helpen om aan de slag te gaan met uw initiatief. De medewerkers van de gemeente kijken of en hoe uw initiatief ondersteund kan worden.

Bewonersvouchers

Heeft u een initiatief waarbij een kleine bijdrage net datgene is wat het initiatief mogelijk kan maken dan kunt u een bewonersvoucher aanvragen. Via het vouchersysteem hebben alle inwoners en verenigingen de mogelijkheid om actief bij de ontwikkeling van de eigen wijk of het eigen dorp te worden betrokken. Een ding is ook hier van belang: initiatieven die door vouchers worden ondersteund moeten bijdragen aan de vitaliteit en de leefbaarheid van de wijk of het dorp. De vitaliteitskaart is hierbij een handig hulpmiddel.

Om een beroep te doen op een bewonersvoucher kunt u contact opnemen met het bewonersplatform, de dorpsraad of de leefbaarheidsgroep van uw wijk of dorp. Ook kunt u de WijZijn opbouwwerker van uw wijk of dorp hiervoor benaderen. De verdeling van opbouwwerkers ziet er als volgt uit:

Indien dit onverhoopt niet lukt, kunt u contact opnemen met de gemeente: 0165 579 111 of stuur een mail.

Vitaliteitsacties

Met een eenmalige impuls aan vitaliteitsacties wil de gemeente initiatieven in wijken en dorpen mogelijk maken die bijdragen aan de vitaliteit aan uw wijk of dorp. Om in aanmerking te komen is een goed plan nodig. En zeker zo belangrijk: we doen het samen. Vaak zijn inwoners of partners de trekker van een vitaliteitsactie. 

De gemeenteraad heeft op 4 februari 2016 een besluit over de eerste tranche vitaliteitsacties genomen. De tweede tranche is 14 juli vastgesteld. De derde tranche is op 1 juni 2017 vastgesteld. Er is een duidelijke ontwikkeling te zien. Meer dan de helft van de vitaliteitsacties in de tweede tranche is regulier beleid. Dat betekent dat de nieuwe werkwijze van samen optrekken aanslaat. Het extra geld moet op den duur niet meer nodig zijn. Want samenwerken aan beleid en uitvoering is dan de gewoonste zaak van de wereld.

Heeft u een initiatief? Neem dan contact met ons op via 0165 579 111 of stuur een mail.

Vitaliteitskaarten

Om de vitaliteit te verbeteren in uw wijk of dorp is de vitaliteitskaart een handig hulpmiddel. De vitaliteitskaart laat in één oogopslag zien hoe het er in uw wijk of dorp voor staat.

Half 2016 verscheen de nieuwste editie van kaart. Daarin zijn weer de laatste cijfers van de gemeente, de politie, WijZijn Traverse Groep, AlleeWonen, de GGD en nog meer organisaties verwerkt. Kijk op http://roosendaal.buurtmonitor.nl/ voor de laatste vitaliteitskaarten. Rechts bovenin het scherm klikt u op ‘Vitaliteitskaart’.

Aanpak

Het werken aan vitale wijken en dorpen is een continu proces. Met de dialoogsessies, aan de hand van de vitaliteitskaarten, hebben we een volgende stap gezet in onze aanpak. Met deze aanpak wordt het versterken van de vitaliteit in wijken en dorpen een regulier proces in onze gemeentelijke werkwijze. Uitgangspunt bij de dialoogsessies en de prioriteiten is dat wij zoveel als mogelijk direct aan de slag gaan met de wensen en initiatieven van de inwoners.

Nieuwsbrief

Overzicht uitgebrachte nieuwsbrieven "Samen voor elkaar"