Ambitieakkoord 2022-2026: Zij aan zij, In een gemeente die er voor gaat (toegankelijke versie)

Op deze pagina is het ambitieakkoord toegankelijk gemaakt voor mensen met een screenreader.

Als je naar de kaart van Nederland kijkt, ligt Roosendaal op een goede plek. Onze gemeente heeft een bijzondere geschiedenis. Vandaag de dag vind je er goede voorzieningen, zoals scholen en winkels. En de gemeente wordt goed bestuurd. Daarom zeggen we: Roosendaal biedt kansen! 

Maar… er zijn ook veel uitdagingen.

Er zijn bijvoorbeeld niet genoeg huizen. We hebben te weinig grondstoffen, zoals hout en cement. Bedrijven hebben niet genoeg personeel. De aarde warmt op en dus moeten we nóg harder werken aan het klimaat. Ondertussen wordt ons geld minder waard en hebben we minder geld om uit te geven. Veel van deze problemen kunnen wij niet zelf oplossen. Wat we wél kunnen doen, is er zo goed mogelijk mee om gaan. We werken aan de toekomst van onze gemeente en op hetzelfde moment blijven we de problemen van nu aanpakken. 

Het is een belangrijke tijd. We moeten keuzes maken voor de toekomst.

Keuzes voor de stad, de dorpen en het buitengebied, zodat ze kunnen groeien, veranderen en verbeteren. En keuzes voor onze inwoners, zodat we (nog) beter en langer voor onszelf kunnen zorgen. Met kracht en energie kunnen we veel uitdagingen aan. En die keuzes? Die maken we niet alleen, maar samen met onze inwoners en onze partners: organisaties, ondernemers en verenigingen. In onze eigen regio en daarbuiten. Samen zetten we onze schouders eronder.  

Inwoners moeten meedenken. 

Maken we plannen voor de stad, de dorpen of het buitengebied? Dan is het heel belangrijk dat we onze inwoners vragen om mee te denken en mee te helpen. Veel mensen willen dit en kunnen dit ook. Inwoners die wel willen maar die het lastig vinden, zoeken we actief op. Zo telt iedereen mee en doet iedereen mee. 

Dit zijn onze wensen en doelen:  

 • Je kunt de gemeente vertrouwen  
 • In onze gemeente voelt iedereen zich welkom, thuis en veilig. Iedereen heeft gelijke kansen en iedereen doet mee.  
 • Het aantal inwoners van onze gemeente groeit naar meer dan100.000 inwoners.  
 • We zorgen dat we genoeg geld hebben voor als we straks meer dan 100.000 inwoners hebben.  
 • We doen extra ons best in de regio. En we zoeken actief de samenwerking op met de provincie en de overheid.  

Deze wensen en doelen worden in de volgende hoofdstukken verder uitgelegd.  

We nodigen je uit om mee te denken. 

Het uitspreken van onze wensen en doelen zorgt voor duidelijkheid. We dagen iedereen uit –inwoners, ondernemers, instellingen, de gemeenteraad en onze ambtenaren– om met ideeën te komen die ons helpen om deze wensen en doelen waar te maken.  

We gaan samen een nieuwe toekomst tegemoet.
Een toekomst van groeien en bloeien. 

Een gemeente die je kunt vertrouwen 

Dit zijn onze doelen en wensen: 

 • De gemeente is goed bereikbaar. Het is makkelijk om contact met ons op te nemen. 
 • Medewerkers van de gemeente zijn vriendelijk en wijzen de weg. 
 • We denken zoals onze inwoners en weten wat ze nodig hebben. 
 • Neemt de gemeente een beslissing? Dan leggen we uit waarom. 
 • Inwoners kunnen meedenken, meehelpen en meedoen. 

Wil je meer weten? Lees dan verder. 

We willen dat onze inwoners en organisaties de politiek en het bestuur meer gaan vertrouwen. Ze moeten op de gemeente kunnen rekenen. Aan dat vertrouwen kunnen we werken door samen te werken. Door echt te luisteren. En door iedereen mee te laten denken en doen. 

Behulpzaam

De gemeente is goed bereikbaar en het is gemakkelijk om contact met de gemeente te krijgen. De medewerkers van de gemeente zijn klantvriendelijk en gastvrij. Ze wijzen inwoners in de goede richting. Ze denken met inwoners mee en weten hoe ze om moeten gaan met iemand met een beperking of dementie. Ook kunnen ze goed omgaan met lastige situaties.  

We denken zoals onze inwoners 

We vertrouwen onze inwoners, instellingen en ondernemers. We hebben ze nodig om onze doelen te behalen. En zij ons.

In ons werk zijn we mensgericht. Dat betekent dat we inspelen op wat onze inwoners nodig hebben. We denken vanuit hun leefwereld. We bedenken dus oplossingen waar ze echt behoefte aan hebben.  

Open houding  

We hebben een open houding. Dat betekent dat we goed luisteren en niet oordelen. We praten altijd eerst over dingen waarin we hetzelfde zijn. Pas daarna over de verschillen. Dat vinden we helemáál belangrijk als er ideeën voor de eigen buurt, wijk of het dorp zijn. We vertellen mensen op tijd en actief over plannen in hun omgeving. We zijn open over de mogelijkheden voor participatie, zoals meedenken, meehelpen en/of meedoen. En we zijn ook open over onze besluiten. We leggen onze keuzes uit. 

Ook het gemeentebestuur werkt op een open manier. Bijvoorbeeld door actief in gesprek te gaan met inwoners, bedrijven en de gemeenteraad. Door elkaar met respect te behandelen. Er is ruimte voor ideeën. Iedereen voelt de ruimte om met ideeën en voorstellen te komen.  

Een sterke regio en meer dan 100.000 inwoners voor Roosendaal  

Dit zijn onze doelen en wensen: 

 • De gemeente Roosendaal wordt een gemeente met meer dan 100.000 inwoners.  
 • De gemeente blijft een fijne plek om te wonen, te werken en te ontspannen. 
 • Belangrijke onderwerpen zijn het spooremplacement (de opstelplaats van treinen bij het station) , de veiligheid van het spoor, de snelweg A58 en het nieuwe ziekenhuis.  
 • We werken goed samen met andere gemeenten.  
 • We laten zien dat we goed bezig zijn. En we zijn gastvrij. 

Wil je meer weten? Lees dan verder. 

De Regio West-Brabant-West is nu de vierde stedelijke regio in Brabant. De regio blijft zich ontwikkelen. Er zijn veel kansen. Roosendaal loopt in de regio voorop: we laten leiderschap zien. Dat wordt ook van ons verwacht. Belangrijke onderwerpen voor Roosendaal én de regio zijn het spooremplacement, de veiligheid van het spoor (goederentracé), de snelweg A58 en het nieuwe Bravis Ziekenhuis.  

Sneller groeien 

We willen dat Roosendaal een gemeente wordt met meer dan 100.000 inwoners groeit. Daarvoor zetten we nu de eerste stappen, zoals het regelen van de geldzaken.   We willen sneller groeien dan dat er wordt voorspeld. Hiervoor zijn een aantal dingen nodig. We hebben grotere plannen voor het bouwen van woningen nodig. Ook op het gebied van onderwijs, kunst, cultuur, natuur en ontspanning moeten we een stapje extra zetten. Sommige ontwikkelingen lopen al, nieuwe kansen pakken we zo snel als mogelijk aan.  

Samenwerken met lef

Bij grootste plannen hoort ook de nodige lef. Die lef laten we zien. Samen met inwoners en ondernemers zoeken we actief de samenwerking met het Rijk en de provincie op. We sluiten aan bij hun grotere plannen, zoals het versnellen van de woningbouw. De basis daarvoor is sterk. We hebben een hoge kwaliteit industrie die snel duurzamer wordt en die bij de top van Nederland hoort.

De regio heeft in vergelijking met andere regio’s goede woonvoorwaarden: ruimte, lage grondprijzen, prachtige locaties, veel keuze en goede voorzieningen, zoals winkels en scholen. Dat zorgt voor kansen om sterker te worden en te groeien. De goede ligging van Roosendaal en de bereikbaarheid van de regio zijn ideaal. Ze nodigen mensen uit om hier te wonen, te werken en te ontspannen.  

Samenwerking in de regio  

We willen het beste voor de gemeente Roosendaal. En we willen het beste voor de andere gemeenten in onze regio. Daarom werken we samen, overleggen we met onze buurtgemeenten en steunen we elkaar. Ook kijken we hoe we elkaars plannen kunnen versterken. Roosendaal doet actief mee met plaatselijke projecten. En met dingen die een positief effect hebben op de regio. Hiervoor is geld beschikbaar. Daarnaast zetten we onze streek op de kaart. Bijvoorbeeld met een plan voor vrijetijdsbesteding, toerisme en evenementen.  

De komende periode gaan we andere overheden overtuigen om met ons mee te doen. We hebben ze nodig om ons werk goed te doen. En om onze doelen te behalen. De samenwerking stopt niet bij de grenzen van de provincie of het land. Daarom versterken we de verbinding met andere stedelijke regio’s, zoals de Drechtsteden / Rijnmond en Antwerpen.

Natuurlijk kijken we ook goed naar onszelf. We nemen onze rol en positie in de regio serieus. Wij zijn partner in samenwerkingen. We staan zij aan zij met andere gemeenten bij de aanpak van problemen en onderhandelingen met andere overheden. Roosendaal is daarbij open en uitnodigend. Ook willen we degene zijn die als eerste regionale bijeenkomsten en overleggen organiseert. Het HUIS van Roosendaal is een perfecte plek voor regionale bijeenkomsten.  

Wonen en werken in Roosendaal: de wijken en dorpen in evenwicht 

Dit zijn onze doelen en wensen: 

 • Er komen veel meer woningen. In de stad, in de dorpen en langs de snelweg A58. 
 • Er is voor iedereen een woning. Wat je leeftijd of situatie ook is. 
 • Dorpen en wijken moeten schoon, heel en veilig zijn. Ook is er veel groen en water.  
 • Het onderwijs is goed en de gebouwen zijn dat ook. 
 • Of je nu met de auto, fiets, bus of trein reist, de wegen zijn goed. Roosendaal wordt een echte fietsgemeente. 
 • We hebben veel activiteiten. Daar maken we extra reclame voor.  
 • Startende bedrijven zijn bij ons welkom. 

Wil je meer weten? Lees dan verder. 

Eén van onze doelen is groei. Groei betekent dat er meer woningen moeten komen.  En dat is een flinke klus.  

In de binnenstad staat er heel wat te gebeuren. Als de plannen straks zijn uitgevoerd, is Roosendaal een aantrekkelijkere stad voor bestaande en nieuwe inwoners. En voor bezoekers. Grote projecten zijn al opgestart. Er wordt ook plek gemaakt voor woningen rond het station. Ook langs de snelweg A58 en in de randen van de stad maken we ruimte voor woningen. Ook kijken we in de dorpen waar woningen kunnen worden gebouwd.  

Maar we kijken ook naar wat er al is in de straten, wijken en dorpen. Hoe kunnen we wonen daar beter maken? Wat is er nodig? Zo kijken we niet alleen naar de toekomst en naar nieuwe dingen. Maar houden we ook aandacht voor wat er al is en hoe we dat goed kunnen houden. Zodat onze inwoners er graag blijven wonen.  

Veel verschillende woningen nodig 

Er zijn steeds meer ouderen zonder partner. We zien ook dat de samenleving ‘individualiseert’. Dat betekent dat mensen steeds meer zelf, alleen, bepalen hoe ze hun leven vormgeven. Hierdoor groeit het aantal huishoudens met één of twee personen flink. Jongeren komen steeds minder makkelijk aan een eerste woning. Daarom werken we aan een betere mix van woningen en passend aanbod. Zo ontstaan er voor deze groepen mogelijkheden: jongeren kunnen een woning vinden. En onze ouderen kunnen in een geschikte en veilige woning of zorgomgeving van hun oude dag genieten.  

Er is dus een verandering nodig. Een verandering van buurten en woningen. Dat vinden wij als gemeentebestuur extra belangrijk. Een huis moet goed zijn, maar er is meer nodig. Dorpen en wijken moeten schoon, heel en veilig zijn. Hebben mensen hulp en ondersteuning nodig? Dan komen we naar ze toe. Buiten komt er op sommige plekken extra water en groen. Daarmee wordt de leefomgeving mooier, gezonder, groener. Klaar voor de toekomst. Je wilt er graag in verblijven. Deze doelen en mogelijke activiteiten noemen we een ‘hybride buitenruimte’.  

We werken aan zo goed mogelijke plekken en gebouwen voor ons basisscholen, middelbare scholen en speciaal onderwijs. De locaties zijn groot genoeg en van goede kwaliteit. En, bij verandering zijn ze gemakkelijk voor andere doelgroepen of activiteiten te gebruiken.

Groot plan voor verkeer, reizen en bewegen  

Er zijn betere verbindingen in en tussen de wijken, buurten en dorpen nodig. Daarom maken we een plan voor verkeer, reizen en bewegen, waarin we rekening houden met verschillende factoren. Denk aan groen, verkeer en veiligheid.

Roosendaal wordt een fietsvriendelijke gemeente. Daarom hebben we extra aandacht voor goede fietspaden. Die fietspaden liggen aan veilige routes, met openbaar vervoer en voldoende laadpalen in de buurt. In de toekomst hopen we op een zogenaamde lightrail-verbinding naar Antwerpen, Breda en de Randstad. En een nieuw treinstation Bulkenaar. Een lightrailverbinding is vorm van openbaar vervoer, vergelijkbaar met de tram en de metro.

Sport, cultuur en vrije tijd

Iedereen kan actief deelnemen aan sport en cultuur. We ondersteunen zo veel mogelijk sport- en cultuuractiviteiten en evenementen die door vrijwilligers worden opgezet. Ook gaan we het aanbod op het gebied van vrije tijd promoten. Want wat doen we veel in onze gemeente! 

Verbinding tussen mensen is onmisbaar. Daarom reserveren we geld om die verbinding mogelijk te maken en te verbeteren. Dorps- en wijkhuizen zijn voor iedereen toegankelijk. Ze zijn een makkelijk bereikbare ‘woonkamer’ voor alle inwoners, waar veel activiteiten plaatsvinden.

Meer afwisseling in de lokale economie  

Kleine en middelgrote bedrijven moeten kunnen groeien. Die gaan we dan ook ondersteunen. Net als kennisintensieve ondernemingen en startups. Roosendaal wil een aantrekkelijke plek zijn voor ondernemers, bedrijven en organisaties die bezig zijn met kennis en vernieuwing. Goed onderwijs is daarom heel belangrijk. Er komt meer MBO-en HBO-onderwijs.

Als overheid maken we dingen mogelijk. Maar nemen we ook de leiding, zoals bij het duurzamer maken van ondernemingen en werklocaties. Past een ontwikkeling niet bij onze gemeente en onze wensen en doelen? Dan houden we die tegen.

Grote veranderingen: op naar een groene gemeente 

Dit zijn onze doelen en wensen: 

 • Boeren, bedrijven en inwoners: iedereen werkt mee om het klimaat beter te maken.  
 • Roosendaal wordt een nóg groenere gemeente. Met genoeg ruimte voor planten en dieren. 
 • Woningen en andere gebouwen moeten worden aangepast. 
 • Er komt een warmtenet. In de wijk Westrand zijn we daar al mee begonnen.  Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond waar warm water doorheen stroomt. 
 • Er komen zo min mogelijk spullen bij het afval terecht. 

Wil je meer weten? Lees dan verder. 

Een transitie is blijvende en grote verandering. Eén van de belangrijke transities is de verandering naar een groene gemeente. Maatregelen over energie en het klimaat maken de gemeente Roosendaal mooier, gezonder en prettiger om in te wonen. In 2050 zijn we CO2-neutraal en klimaatbestendig: voorbereid op de klimaatverandering.  

In 2030 hebben we de helft van deze doelen bereikt. Dat is over minder dan 10 jaar. Er moet dus nog veel gebeuren op het gebied van energie, verkeer, afval en een gezonde en duurzame leefomgeving. We werken al aan meer groen en water in onze gemeente. En aan de duurzamer maken van woningen en bedrijven.  

In het buitengebied zijn er grote uitdagingen. Daar hebben we maken met landbouw, biodiversiteit (verschillende soorten planten en dieren in een gebied) en (drink)waterkwaliteit. We bieden boeren de mogelijkheid om de landbouw (nog) duurzamer te maken en tegelijkertijd te werken aan een gezonde manier van werken. Daarnaast moet de uitstoot van stikstof en methaan minder worden. Verder voorkomen we dat de bodem uitgeput raakt, niet te droog wordt en dat er ruimte is voor planten en dieren. 

Haalbaar en betaalbaar voor iedereen  

Inwoners, bezoekers, ondernemingen, instellingen en de gemeente zelf: iedereen moet moeite doen. Er zijn al plannen gemaakt die over de hele gemeente gaan. Denk aan de Regionale Energietransitie 2030, de transitievisie warmte, Roosendaal Natuurstad. Maar er is nog veel meer nodig. Zo kijken we ook per dorp of wijk wat er dáár nodig is. Samen met inwoners en ondernemingen gaan we de plannen uitwerken. Ze doen mee aan energieprojecten en krijgen ook een stukje van de opbrengst.

Iedereen moet prettig en betaalbaar kunnen wonen. Zonder dat er nog fossiele brandstoffen worden gebruikt, zoals olie en gas. Dat betekent ook dat woningen en gebouwen moeten worden aangepast. Zo kunnen we ook echt minder energie gaan gebruiken.  

Nieuwe energievisie  

In overleg met inwoners, bewonersorganisaties en ondernemers maken we een energieplan. We moedigen ze aan hun huis of bedrijfspand duurzaam te maken. Denk aan het plaatsen van zonnepanelen, of het isoleren van je muren of dak. Weiden met zonnepanelen in het buitengebied mogen er ook bij komen. Er is nog ruimte voor 17 hectare: 75 hectare totaal, waarvan nu 58 hectare is gebruikt.

Warmte- en klimaatplan 

Behalve een energieplan komt er ook een warmte- en klimaatplan. Zo’n plan maken we voor alle dorpen, wijken en straten. Zo zorg we ervoor dat onze leefomgeving en andere gebouwen klaar zijn voor de toekomst. Wanneer we ermee aan de slag gaan, kijken we ook naar de sociale kant: leefbaarheid, gezondheid, welzijn en veiligheid. Het werk dat daarbij komt kijken pakken we gelijk slim aan. Bijvoorbeeld, als er een weg wordt opengebroken, richten we hem ook meteen duurzaam in. Dat is handig én het zorgt voor minder overlast.

In de Westrand is al begonnen met de aanleg van een warmtenet. Daarom beginnen we in deze wijk. Zo krijgen woningen en gebouwen hun warmte. We denken dat ondernemingen, woningcorporaties en de provincie (die subsidie geeft: een vergoeding) hier ook snel aan kunnen meewerken. We vinden het erg belangrijk dat de energierekening voor iedereen betaalbaar blijft.

Landbouwtransitie  

Ook in de landbouw verandert er veel. Boerenbedrijven moeten energiezuiniger worden. Er mag minder stikstof in de lucht komen. En iedereen moet er gezond kunnen werken. Dat wil zeggen dat boeren hun werk kunnen blijven doen en hiermee hun geld kunnen blijven verdienen. Dit noemen we de landbouwtransitie, ook weer zo’n grote en blijvende verandering. Die verandering kunnen we alleen samen aan. Daarom werken we goed samen met boeren, landbouworganisaties en bedrijven zoals het waterschap en de provincie.

Tot slot: als we investeren in het klimaat, dan gebruiken we dat geld zo veel mogelijk om de stad, de dorpen en het landschap mooier en aantrekkelijker te maken.  

Grondstoffentransitie 

De laatste transitie is de grondstoffentransitie. We willen dat zo min mogelijk spullen bij het afval terechtkomen. En dat er grondstoffen zoals hout, papier, plastic, drankverpakkingen en ijzer opnieuw gebruikt worden. Als we afval hebben, letten we erop dat dit netjes wordt ingezameld en verwerkt. Ook gaan we toe naar het nascheiden van afval. Bij nascheiding wordt restafval in een fabriek door een machine gescheiden. Zo worden waardevolle materialen behouden, die anders worden verbrand.

Roosendaal is een betrokken gemeente, waar iedereen gelijke kansen heeft en mee doet 

Dit zijn onze doelen en wensen: 

 • In onze gemeente doet iedereen mee. 
 • Ieder kind kan zonder zorgen meedoen.  
 • Heb je wél werk maar verdien je te weinig? Dan krijg je hulp. 
 • Vrijwilligers zijn super belangrijk. Daarom helpen we ze een handje als dat nodig is. 

Wil je meer weten? Lees dan verder. 

Iedereen moet gelijke kansen moet hebben en mee moet kunnen doen. Helaas heeft niet iedereen in onze gemeente dezelfde kansen. Dat zien we in het onderwijs, in het werk, bij het inkomen, bij wonen, sport, welzijn, gezondheid en veiligheid. Daarom gaan we hard werken aan bestaanszekerheid, zoals we dat noemen. En snel ook, want inwoners met een laag inkomen hebben het nu extra zwaar. Dat komt door de gevolgen van de coronacrisis, de stijgende energieprijzen en de oorlog in Oekraïne. 

Sterke aanpak 

Voor dit moeilijke vraagstuk hebben we een sterke aanpak voor meerdere jaren nodig. Daarbij staan onze inwoners centraal.
Samen met organisaties als het Werkplein kijken we hoe inwoners hun talenten en kwaliteiten kunnen ontwikkelen. Iedereen kan op zijn of haar manier een bijdrage leveren.
We moedigen inwoners aan om mee te doen met activiteiten en mogelijkheden in Roosendaal. 

Kleding, eten, wonen en energie worden steeds duurder.
Dat betekent nogal wat voor het inkomen: er blijft steeds minder geld over om van te leven. Inwoners met een te laag inkomen kunnen hierdoor in de problemen komen. Denk aan flexwerkers, zzp’ers, mensen met een bijstandsuitkering en werkenden met een erg laag inkomen.  

Werken moet voldoende geld opleveren om van te leven.
Inwoners met een te laag inkomen krijgen inkomensondersteuning. We willen namelijk niet dat je een uitkering aanvraagt omdat je dan meer geld krijgt dan wanneer je werkt. Werken moet beloond worden! 

Veel huishoudens kunnen de stijgende energierekening niet meer betalen. Dat noemen we energiearmoede. We maken een plan om dit tegen te gaan.

In Roosendaal leven teveel kinderen in armoede. Dat aantal moet omlaag. Kinderen moeten altijd zonder zorgen mee kunnen doen met hun leeftijdsgenoten. Bijvoorbeeld aan sport, muziek en cultuur.

Door de coronacrisis zitten veel jongeren niet lekker in hun vel. We willen ze helpen om zich weer sterker te voelen. En beter voor zichzelf op te leren komen. Dat doen we bijvoorbeeld met ‘after-corona-activiteiten’. 

In onze dorpen, wijken en straten kun je gezond oud worden.
Als je hulp nodig hebt, dan kun je die makkelijk vinden. Als een inwoner iets bijzonders nodig heeft om zelfstandig te kunnen blijven wonen, dan denken we mee. Er zijn altijd mogelijkheden. Alle zorg en ondersteuning is van goede kwaliteit. Die kwaliteit blijven we controleren. Zo weten we zeker dat onze inwoners goede zorg en ondersteuning krijgen.  

Vrijwilligerswerk en vrijetijdsbesteding  

Verenigingen en vrijwilligers zijn heel belangrijk. Ze zijn als het ware de lijm tussen alle Roosendalers. Zij zijn het, die hun vrije uren stoppen in het organiseren van activiteiten waarbij inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Ze krijgen goede ondersteuning. En we helpen ze om nog meer inwoners te bereiken en te betrekken.

Samenwerken aan veiligheid  

Dit zijn onze doelen en wensen: 

 • In onze gemeente voelt iedereen zich veilig. 
 • We gaan voor minder overlast, minder misdaad en minder drugsoverlast. 
 • We maken de wijken sterker. Dat doen we samen met inwoners en organisaties. 

Wil je meer weten? Lees dan verder. 

We willen dat mensen zich in onze gemeente veilig voelen. En dat ze er prettig kunnen wonen en werken. Daarom doen we er alles aan om overlast te voorkomen. Ook gaan we drugsoverlast aanpakken. We werken eraan om misdaad onder jongeren te verminderen. Groepen mensen haken af en verzetten zich tegen iedereen om zich heen. Dat gaan we veranderen. Bijvoorbeeld met onze wijkaanpakken.  

Overlast voorkomen  

We willen overlast voorkomen. Daarom werken we aan veiligheid bij mensen thuis. Maar ook veiligheid op straat is belangrijk. Veiligheid gaat over meer dan alleen mensen. Het gaat ook over een goede en veilige inrichting van dorpen, wijken en straten. En goed onderhoud van wegen en groen. Net als bij veel andere onderwerpen werken we samen. In dit geval met zorgverleners en veiligheidsorganisaties. 

Weerbaarheid, oftewel voor jezelf op kunnen komen, is heel belangrijk. Daar helpen we onze inwoners bij. Ook helpen we ze om de baas over hun eigen leven te blijven, of weer te worden. Voor de jeugd werken we extra hard. En we bestrijden oneerlijke meningen ten opzichte van groepen mensen.

Overlast aanpakken  

Iedereen houdt zich aan de regels, zodat Roosendaal een schoon, heel en veilig blijft. Daar zijn een aantal dingen voor nodig: 

 • Georganiseerde misdaad en cybercrime: online misdaad via bv. computer of Whatsapp moeten stoppen.
 • We pakken mensen die voor overlast zorgen aan. 
 • Fraude, mensenhandel en illegaal wonen moeten stoppen.  

In buurten waar meerdere problemen tegelijk spelen, werken we samen met welzijns- en zorg- organisaties. Maar ook met woningcorporaties, het onderwijs en de politie.  

Roosendaal en de dorpen in 2040  

Dit zijn onze doelen en wensen: 

 • Roosendaal heeft meer dan 100.000 inwoners. 
 • In de gemeente zijn genoeg scholen, winkels en werk. 
 • Mensen uit de dorpen en buurgemeenten komen graag naar de stad. 
 • We werken ook samen met grote steden als Breda, Rotterdam en Antwerpen. 
 • Vernieuwende bedrijven willen graag naar Roosendaal komen. 
 • De gemeente is groen. En het is er fijn wonen, werken en ontspannen. 

Wil je meer weten? Lees dan verder. 

Hoe ziet onze gemeente er in 2040 uit? Dat vertellen we in dit hoofdstuk.

Roosendaal heeft meer dan 100.000 inwoners  

De gemeente Roosendaal heeft in 2040 meer dan 100.000 inwoners. En de stad Roosendaal is een centrumstad voor de dorpen én voor de regio geworden. Er zijn genoeg winkels, scholen, recreatiemogelijkheden en evenementen. En er is veel activiteit en energie: daar kunnen ook de omliggende gemeenten gebruik van maken.

Goede band met de regio en steden om ons heen 

Roosendaal heeft al eeuwen een sterke band met de regio. En, als je naar de landkaart kijkt, met steden op de lijn Zeeland – Breda – Eindhoven en Rotterdam – Antwerpen. Deze band zorgt ervoor dat inwoners veel mogelijkheden binnen handbereik hebben. Zoals bijvoorbeeld banen. Daardoor is de internationale markt goed bereikbaar voor onze ondernemers.

Stad en dorpen van de menselijke maat   

In 2040 voelen de inwoners van Roosendaal zich verbonden.
Met elkaar én met de omgeving waar ze in leven. Iedereen doet mee, er is een gezellig verenigingsleven en alle inwoners hebben de juiste zorg en ondersteuning dichtbij.  

De gemeente heeft oog voor mensen. En de gemeente werkt vanuit vertrouwen in de mens. In 2040 is Roosendaal een aantrekkelijke en gezonde gemeente om in te wonen. Voor alle inwoners, met al hun overeenkomsten en verschillen. De kwaliteit van wonen is (nog) beter en er is veel aandacht voor ontmoeting.  

Er is een goede balans tussen mens en natuur   

De dorpen, wijken en straten zijn ruim opgezet, gezond, groen, prettig en veilig. Ze hebben ieder een eigen sfeer en identiteit. Roosendaal is en blijft een groene gemeente. Wandelaars en fietsers krijgen meer ruimte. In de stad en de dorpen komen er meer groene verbindingen. Ook naar het buitengebied.

De bodem, de oppervlakte en de lucht zijn schoon en de leefomgeving heeft veel verschillende soorten planten en dieren. Roosendaal is bijna klimaatneutraal. Er is een goed evenwicht tussen de bebouwde gebieden, landbouw, natuur en vrijetijdsbesteding. 

Ruimte voor talent en ondernemerschap   

Denk je aan vernieuwende bedrijven? Dan denk je aan Roosendaal.
In 2040 zitten er nog meer van die bedrijven in onze gemeente. Bedrijven en scholen zorgen voor passende opleidingen in de zorg, de techniek, de logistiek en de vrijetijdseconomie. Er moet een goede verdeling zijn tussen theoretische en praktische beroepen. We willen ervoor zorgen dat mensen langere tijd in onze gemeente kunnen en willen blijven werken. 

Financiën en organisatie  

Dit zijn onze doelen en wensen: 

 • Onze bankrekening is gezond.  
 • We hebben geld om de dingen te doen die Roosendaal nodig heeft. 
 • We houden geld over voor bijzondere situaties. 
 • Het is belangrijk dat de gemeentelijke organisatie goed kan werken. Daar is extra geld voor. 
 • Er komt een collegeprogramma. Daarin staat verder beschreven wat we de komende vier jaar gaan doen. Daar staat ook in wat dit gaat kosten. 

Wil je meer weten? Lees dan verder. 

Er gebeurt van alles in de wereld. Op sommige dingen kun je je voorbereiden, maar op andere dingen helemaal niet. Denk maar eens aan de coronacrisis en nu de oorlog in Oekraïne. Daarom is het belangrijk dat we genoeg geld hebben en goed met ons geld om gaan. Nu en in de toekomst.  

Geld vrijmaken voor wensen en doelen 

Om onze doelen te behalen is er geld nodig. We leggen hier uit hoe we dat geld vrijmaken.  

 • In de meerjarenbegroting is de komende jaren 4 tot 5 miljoen euro ‘over’. Dat betekent dat er altijd wat geld is voor onverwachte uitgaven.  De meerjarenbegroting is het overzicht van de verwachte uitgaven en inkomsten.
 • Soms zit geld in een ‘potjes’ waardoor het maar aan één ding uitgegeven kan worden. Daar stoppen we mee. Al het geld komt in één grote pot.  
 • We starten deze periode met het samenvoegen van een investeringsvolume van ten minste € 30 miljoen. Dat bedrag voegen we toe aan het investeringsfonds. 

We houden er ook rekening mee dat geld minder waard wordt. En dat sommige dingen meer geld gaan kosten. Bijvoorbeeld de scholen.  

Een deel van de middelen uit het investeringsfonds zetten we in voor onze vaste uitgaven, een ander deel voor eenmalige investeringen. Voor die laatste kijken we zeker ook naar de mogelijkheden van regiodeals met het Rijk, samenwerking met de provincie en EU-gelden. Nieuwe ontwikkelingen zijn bij voorkeur kostendekkend.   

Meer gemeentepersoneel  

Het is belangrijk dat de gemeentelijke organisatie goed kan helpen om onze doelen te behalen. Er moet dus genoeg personeel zijn.
En: als we meer willen bereiken, hebben we extra medewerkers nodig.  

Er komt een collegeprogramma en meerjarenbegroting 

Wij vragen aan het nieuwe college van burgemeester en wethouders om onze wensen en doelen uit te werken in een collegeprogramma. En in een meerjarenbegroting voor 2023-2027. Als dat nodig is passen we eerder vastgesteld beleid aan, zodat het aansluit op de doelen uit het akkoord. 

Portefeuilleverdeling

Ruimtelijke ordening, openbare ruimte en cultuur 
Wethouder Arwen van Gestel (VLP Roosendaal) 

 • De groei van Roosendaal: in het aantal inwoners en alle
 • mogelijkheden en voorzieningen die daarbij horen zoals scholen,
 • woningen en winkels.  
 • Regionale samenwerking  
 • (Grote) infrastructurele projecten (ontsluiting, A58, spoor) 
 • Wonen 
 • Omgevingsvisie 
 • Cultuur 
 • Schoon, heel en veilig.
 • Beheer openbare ruimte (grijs, groen en blauw) 

Financiën, betrouwbare overheid en leefbaarheid
Wethouder Evelien van der Star (VLP Roosendaal) 

 • Bestuurlijke vernieuwing en participatie 
 • Communicatie en dienstverlening 
 • HR-beleid / personeel 
 • Geldzaken 
 • Leefbare buurten en dorpen, sociale samenhang 
 • Welzijn 

Ondernemerschap, mobiliteit en sport
Wethouder: Kees Verstraten (VVD) 

 • Economie 
 • Vergunningen 
 • Verkeer 
 • Sport 
 • Evenementen 
 • City Marketing 

Energie & klimaat, Natuur & landbouw en vastgoed 
Wethouder: Klaar Koenraad (GroenLinks) 

 • Energie en warmte 
 • Natuur en landbouw 
 • Onderwijshuisvesting en Vastgoed 
 • Stikstofvermindering 
 • Circulaire economie, waaronder afval en grondstoffen 
 • Verandering van de wijk Westrand

Bestaanszekerheid, onderwijs & arbeidsmarkt
en sociaal domein 
Wethouder: René van Ginderen (CDA) 

 • Aanpak armoede 
 • Participatiewet 
 • Onderwijsbeleid 
 • Taal & integratie 
 • Wmo 
 • Jeugd en jeugdzorg 
 • Gezondheid 
 • Beschermd wonen 
 • Bibliotheekwerk 

Voorzitter college burgemeester en wethouders 
Burgemeester: Han van Midden 

 • Verhaal van Roosendaal  
 • Algemene Bestuurlijke Zaken 
 • Openbare Orde  
 • Vooraf voorkomen 

Een toegankelijke versie downloaden

ambitieakkoord_2022-2026_zij_aan_zij_toegankelijke_versie.pdf (PDF - 204kB)