Homepage

Actueel

  • College presenteert Parkenvisie voor stad en dorpen

    Het college van burgemeester en wethouders heeft een visie vastgesteld op de parken van nu én de toekomst. Roosendaal werkt toe naar een schaalsprong tot 2040, waarbij we inzetten op kwaliteit en een voorzieningenniveau dat daarbij past. Het goed benutten en verbeteren van de openbare ruimte hoort daarbij. Het college wil daarom investeren in de recreatie, verblijf en vergroening van de parken in Roosendaal en de dorpen. Deze visie is daarin de eerste stap en nog dit jaar wordt dit uitgerold over drie parken.

  • Kinderen krijgen op basisschool gastles over online veiligheid

    Op dinsdag 21 mei jl. kregen leerlingen van een aantal Roosendaalse basisscholen gastlessen over veilig internet gebruik. Door de steeds verdergaande digitalisering van de samenleving blijft dit een belangrijk thema. Juist ook voor kinderen. De lessen kregen de naam Cybertour mee. Het was overigens een gezamenlijk project van de gemeenten Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Roosendaal in nauwe samenwerking met de politie, jongerenwerk en HALT