Wet open overheid (Woo)

Algemeen

Informatie van de overheid moet voor iedereen makkelijk vindbaar en vergelijkbaar zijn. Dat volgt uit de Wet open overheid (Woo). Door deze wet is er ook veel meer aandacht voor het online plaatsen van documenten. In de toekomst is de gemeente bijvoorbeeld verplicht om 11 categorieën van informatie online te publiceren. De gemeente Roosendaal werkt eraan om de komende jaren documenten in deze informatiecategorieën voor iedereen beschikbaar te maken.

Bent u op zoek naar documenten van de gemeente Roosendaal, dan kunt u die mogelijk vinden op een van de onderstaande plekken.

Voor vragen kunt u contact opnemen 
Heeft u een vraag of heeft u informatie nodig en bent u niet op zoek naar een document?  Neem dan contact op via info@roosendaal.nl of vul het contactformulier in. U hoeft hiervoor geen Woo-verzoek in te dienen. 

Uittreksel, verklaring, paspoort, ID-kaart of rijbewijs voor uzelf 
Voor het opvragen van een uittreksel of een verklaring voor uzelf, kijkt u op de pagina uittreksel en verklaring. Voor het aanvragen van een paspoort, een identiteitskaart of een rijbewijs kijkt u op de pagina Paspoort, ID-kaart en rijbewijs. Hiervoor gelden andere procedures dan de Woo. 

Informatie over uw eigen dossier of procedure  
Ook als u op zoek bent naar informatie uit uw eigen dossier of een lopende procedure, bijvoorbeeld een aanvraag of bezwaar, neem dan eerst contact op met de behandelaar van het dossier. U kunt met de behandelaar bespreken welke informatie u kunt krijgen. Een Woo-verzoek is dan misschien niet nodig. De behandelaar kan u zo nodig doorverwijzen.

Documenten opvragen

Contactpersoon Woo

de heer M.G.C. (Mathijs) Aarts
Telefoon(0165) 57 91 11 (algemeen nummer)
E-mailwoo@roosendaal.nl (e-mailpostbus Woo)

Bent u op zoek naar documenten die nog niet openbaar zijn gemaakt? Dan kunt u contact opnemen met de Woo-contactpersoon van de gemeente via het e-mailadres woo@roosendaal.nl of het telefoonnummer 0165-579 111. U kunt bespreken met de Woo-contactpersoon naar welke informatie u op zoek bent, bijvoorbeeld: 

 • Welke documenten zijn aanwezig? 
 • Waar kan ik openbare informatie vinden? 
 • Hoe kan ik informatie bij de gemeente opvragen? 
 • Hoe werkt de Woo-procedure? 
 • Is een Woo-verzoek nodig? 

De Woo-contactpersoon beantwoordt uw vragen en doet waar nodig navraag naar beschikbare documentatie binnen de organisatie. Een Woo-verzoek is niet altijd nodig om de documenten te verkrijgen. Soms kunnen we die zo aan u verstrekken. Soms geldt een andere procedure dan de Woo. 

Toch een Woo-verzoek indienen? 
Met een Woo-verzoek vraagt u de gemeente om documenten voor iedereen openbaar te maken. U krijgt dan ook een afschrift van de openbaargemaakte documenten. Deze documenten worden openbaar gemaakt voor iedereen. Meer informatie hierover leest u onder het tabblad ‘Indienen Woo-verzoek’. 

Heeft u vragen specifiek over de Wet open overheid of over het indienen van een Woo-verzoek?
Ook dan kunt u contact opnemen met de Woo-contactpersoon van de gemeente via woo@roosendaal.nl of 0165-579 111. Heeft u een andere vraag? Gebruik dan het contactformulier.

Indienen Woo-verzoek

Online indienen

U kunt een Woo-verzoek online indienen via onderstaand formulier. Met een Woo-verzoek kunt u alleen overheidsinformatie opvragen die: 

 • bij de gemeente aanwezig is,
 • gaat over het beleid van de gemeente en
 • is opgenomen op een ‘gegevensdrager’ (bijvoorbeeld op papier, film, foto, tape of een computerbestand).

Voor particulieren: 

Indienen Woo-verzoek met DigiD  

Voor bedrijven en organisaties: 

Indienen Woo-verzoek met eHerkenning  

 

Schriftelijk indienen 

1. Het schrijven en indienen van uw verzoek 

 • Schrijf een brief aan het College van Burgemeester en Wethouders. Zorg ervoor dat u in de brief vermeldt dat het een Woo-verzoek betreft. 
 • Verstuur uw brief naar het volgende adres:

College van Burgemeester en Wethouders van Roosendaal 
Postbus 5000 
4700 KA Roosendaal 

2. Inhoud van uw Woo-verzoek 

 • Geef aan waarover u informatie wilt ontvangen. 
 • Vermeld indien mogelijk welke documenten u wilt ontvangen. 
 • Specificeer hoe u de informatie wilt ontvangen (bijv. via e-mail of post). 
 • Vermeld uw naam, adres en de datum van uw verzoek .

3. Het specifieker maken van uw Woo-verzoek 
Om u beter en sneller te kunnen helpen, maak uw verzoek zo specifiek mogelijk. Geef bijvoorbeeld aan: 

 • Over welk onderwerp het gaat. 
 • Over welke taak het gaat. 
 • Over welk(e) document(en) het gaat. 
 • Over welke periode het gaat. 

4. Het opgeven van uw contactgegevens 
Als we vragen hebben over uw verzoek, nemen we graag contact met u op. Het is daarom handig als u ook uw telefoonnummer vermeldt. 

Voortgang afhandeling van uw Woo-verzoek

Heeft u uw Woo-verzoek online ingediend? Dan kunt u de voortgang van de afhandeling van uw Woo-verzoek bijhouden via tabblad 'Lopende aanvraag'. Ook kunt u daar contact opnemen over uw Woo-verzoek. 

Niet alle informatie is openbaar

Informatie van de gemeente Roosendaal is meestal openbaar. Er zijn enkele uitzonderingen. Deze uitzonderingen staan in de Wet open overheid. Ook kan het zijn dat documenten voor een deel onleesbaar worden gemaakt. Als documenten niet openbaar of deels onleesbaar worden gemaakt, dan wordt dit uitgelegd in de beslissing op uw Woo-verzoek. 

Wijze van verstrekken

Als informatie wordt verstrekt, dan kan dit op verschillende manieren. Bijvoorbeeld per e-mail, per post of inzien in het gemeentehuis. U kunt zelf kiezen hoe we de informatie verstrekken. In de meeste gevallen volgen we uw keuze, tenzij dit niet mogelijk is of de informatie op een andere manier al beschikbaar is. 

Publicatie voor iedereen

De openbaar gemaakte informatie wordt volgens de Woo voor iedereen openbaar en daarom gepubliceerd op een openbaar platform. Een geanonimiseerd afschrift van het besluit op uw Woo-verzoek wordt ook gepubliceerd, daarin staat onder andere uw Woo-verzoek. U vindt de gepubliceerde documenten hier.

Beslistermijn

U ontvangt zo snel mogelijk een beslissing op uw Woo-verzoek. We streven ernaar om binnen vier weken een beslissing te hebben genomen. Lukt dat niet, dan kunnen we termijn met twee weken verlengen.  Is er meer informatie van u of iemand anders nodig? Dan kan de beslistermijn tijdelijk worden stilgezet. Als de beslistermijn wordt verlengd of stilgezet, dan wordt u hier uiteraard van op de hoogte gesteld. 

Kosten

Het indienen van een Woo-verzoek is gratis. Ook het ontvangen van digitale stukken is gratis. Wilt u informatie op papier ontvangen? Dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Welke kosten dit zijn kunt u vinden in de legesverordening.  

Bekijk de legesverordening 2024

Bezwaar

Bent u het niet eens met de beslissing op uw Woo-verzoek? Dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon opgenomen in de brief (beschikking). Bent u het hierna nog steeds niet eens met de beslissing? U kunt formeel bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal binnen zes weken na de dag van verzending van de beslissing. Meer informatie over de bezwaarprocedure vindt u op de pagina Bezwaar en beroep

Wetgeving en meer informatie

Meer informatie over de Wet open overheid kunt u vinden in de wettekst en op de website van de Rijksoverheid

Vragen

Voor vragen over DigiD en eHerkenning of het aanvragen hiervan kunt u terecht op: www.digid.nl en www.eherkenning.nl. Heeft u vragen over de Wet open overheid of over het indienen van een Woo-verzoek? Dan kunt u contact opnemen via woo@roosendaal.nl of 0165-579 111. 

Lopende aanvraag

Heeft u online een Woo-verzoek ingediend? Dan kunt u via onderstaande knop inloggen op Mijn Roosendaal en de status van uw Woo-verzoek bekijken. Hier kunt u ook contact opnemen over uw Woo-verzoek. 

U kunt géén Woo-verzoek indienen via het overzicht. 

Inloggen in Mijn Roosendaal