Roosendaal in cijfers

Er is veel statistische informatie over Roosendaal beschikbaar. Roosendaal in Cijfers bevat veel onderwerpen rondom thema’s als demografie, wonen, voorzieningen, economie, mobiliteit, bestuur en veiligheid - op het niveau van postcodes, buurten/wijken en gemeente.