Lokale regelgeving

De verordeningen en beleidsregels van de gemeente Roosendaal bevatten regelgeving over gemeentelijke aangelegenheden. De geldende regelgeving vindt u op de landelijke website overheid.nl.

Lokale wetten en regels op overheid.nl

Regelingen

Regelingen treden in werking 3 dagen nadat deze bekend zijn gemaakt in het Gemeenteblad, tenzij anders wordt vermeld. De regelingen worden ook gepubliceerd op onze gemeentelijke infopagina Stadserf in het huis-aan-huis nieuwsblad Roosendaalse Bode.

Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Roosendaal (APV)

In Nederland vinden we het belangrijk dat we goed met elkaar omgaan en samen leven. Dat de openbare ruimte netjes is. Dat we rekening houden met elkaar. Om dit goed te regelen, zijn er wetten en regels. Zo weet je wat je wel en niet mag doen. Sommige regels staan in landelijke wetten en gelden voor het hele land. Andere regels gelden alleen in een bepaalde gemeente. De gemeente legt een groot deel van deze regels vast in een Algemene Plaatselijke Verordening, afgekort APV.

Lees meer over de APV voor Roosendaal in begrijpelijke taal