Dierenwelzijn

De gemeente Roosendaal zet zich in voor het welzijn van de dieren. Samen met verschillende partners binnen de gemeente is speciaal voor de dieren een nieuwe standaard bepaald. Op sommige vlakken van dierenwelzijn voldoet de kwaliteit aan deze standaard, maar op andere vlakken helaas nog niet. Om voor verbetering te zorgen zetten wij ons samen met onze partners in waar dat nodig is.

Het neerzetten van een nieuwe standaard vraagt het nodige van alle daarbij betrokken inwoners, organisaties en de gemeente. In 2021 heeft de gemeente Roosendaal dierenwelzijnsbeleid vastgesteld in een nota dierenwelzijn. Hierin staat beschreven wat er nu al wel geregeld is. Ook staat hierin dat we de lat hoger leggen en meer willen bereiken dan waar we nu staan. Daarom staat er de komende tijd veel te gebeuren op het gebied van dierenwelzijn.

De acties die de gemeente Roosendaal wel of niet onderneemt hebben gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van de dieren. Niet alleen voor dieren met een baasje maar ook voor dieren zonder een baasje en dieren die in de wilde natuur leven.

De standaard die de gemeente Roosendaal als ambitie in de nota dierenwelzijn heeft opgenomen is het:

Bijdragen aan het behouden en, waar noodzakelijk, verbeteren van het welzijn van zowel gehouden dieren als in het wild levende dieren binnen de gemeentegrenzen van Roosendaal.

Met deze ambitie gaat de gemeente momenteel aan de slag. Voor nu wordt er gekeken op welke manier deze ambitie waar kan worden gemaakt. Dit doen we niet alleen, maar samen. Samen met veel verschillende particulieren en organisaties werken we daarom hard aan het halen van deze nieuwe standaard.

Wat gaan we doen voor dierenwelzijn?

De nota Dierenwelzijnsbeleid is de eerste stap in het gezamenlijk verbeteren van dierenwelzijn in Roosendaal en haar dorpen. Organisaties die zich bezighouden met dierenwelzijn, waaronder de gemeente, zijn met elkaar in gesprek over de knelpunten en kansen die zij zien. Dat gesprek gaan we voortzetten. De gemeente neemt hierin het voortouw en zal de regie pakken met de uitvoering van de acties die in deze nota zijn benoemd. Onder regie van de gemeente bekijken we met de betrokken organisaties hoe we in de toekomst de volgende stappen kunnen zetten in het verbeteren van dierenwelzijn in Roosendaal. 
De huidige stand van zaken uit de samenwerking is te onderscheiden in 3 verschillende onderwerpen: 

 • De opvang van dieren aanvullen en verbeteren
 • De preventie, informatie, educatie en communicatie op het gebied van dierenwelzijn
 • Het uitwerken van dierenwelzijn en mensenzorg (speerpunt 3).  

Deze onderwerpen dekken voor het grootste deel de verschillende aspecten die zich voordoen op het gebied van dierenwelzijn.

Met de kwartiermaker en de organisaties wil de gemeente Roosendaal de komende periode concreet aan de slag gaan met een aantal activiteiten en werkzaamheden voor de verbetering van het dierenwelzijn in de gemeente Roosendaal. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: een jaarlijkse Dierenwelzijn Markt, een evenement voor gratis castratie en sterilisatie van katten in samenwerking met de Dierenbescherming en een dierenartspanel.

Organisaties op gebied van dierenwelzijn

SAMF/Dierenpolitie

Ziet u een wild dier dat aangereden is, zoals een ree, hert, das of vos, belt u dan met de politie op nummer 0900-8844. De politie zet uw melding door naar SAMF, de Stichting Afhandeling & Monitoring Fauna-aanrijdingen.

Gezelschapsdierenkliniek Roosendaal

Bij Gezelschapsdierenkliniek Roosendaal werken 5 dierenartsen en 15 paraveterinairen met het oog op het gezond houden van uw huisdier op een angstvrije manier.

Dierenhospitaal Visdonk

Dierenhospitaal Visdonk is een moderne dierenartsenpraktijk in Roosendaal, Noord-Brabant. Onze dierenartsen bieden eerstelijns én tweedelijns (gespecialiseerde) diergeneeskundige zorg aan gezelschapsdieren en paarden. Hierbij staat steeds één aspect voorop: kwaliteit en zorg voor uw (huis)dier!

Dierenartspraktijk Moerstraten

Dierenartsenpraktijk Moerstraten zorgt ervoor dat uw huisdier in goede handen is voor, tijdens en na de behandeling. U kunt uw huisdier met een gerust hart wegbrengen naar onze praktijk. Het gespecialiseerde dierenartsen team geeft de beste zorg aan uw huisdier!

Dierenartskliniek De Schelde

Dierenkliniek De Schelde is een dierenkliniek voor gezelschapsdieren en paarden. Wij bieden o.a. algemene diergeneeskunde, uitgebreide diagnostiek, chirurgie, orthopedie en meer. Kortom: optimale eerstelijns zorg in de regio Bergen op Zoom - Roosendaal. Dit doen we op afspraak.

Dierenbescherming

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA)

Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID)

Rijksoverheid

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Stichting Dierenlot

Vogelrevalidatiecentrum Zundert (VRC)

VRC Zundert is het opvangcentrum voor inheemse vogels en zoogdieren in Noord-Brabant. VRC Zundert vangt inheemse vogels en zoogdieren op die, vaak door menselijk toedoen, in de problemen gekomen zijn. Het gaat om niet-gedomesticeerde dieren, dieren die in de natuur leven. Het scala aan opgevangen dieren is heel divers: van piepklein jong musje tot volwassen oehoe en zeearend en van jong eekhoorntje tot volwassen vos of ree. Op dit moment vangt VRC ieder jaar ruim 7.000 inheemse dieren op, voornamelijk afkomstig uit de gehele provincie Noord-Brabant.

Arduin Dierenasiel

Stichting Asiel Roosendaal, Stichting Dierenambulance West-Brabant en Dierenpension Arduin vormen samen Dierenopvangcentrum Arduin. Naast de pensionfunctie vinden jaarlijks vele honden en katten, maar ook konijnen, vogels en andere (wilde) dieren een tijdelijk onderkomen. Voor al deze dieren wordt passende zorg geboden en het doel is om voor alle huisdieren een liefdevol nieuw thuis te vinden. Dierenambulance West-Brabant haalt in deze regio gewonde, in nood verkerende en/of zwervende dieren op. Honden, katten en knaagdieren worden ondergebracht in het asiel. Voor overige (wilde) dieren wordt eerste noodopvang verzorgd, waarna de dieren naar gespecialiseerde adressen gaan.

Stichting Egelopvang

Bij Stichting Egelopvang Roosendaal zijn uitsluitend vrijwilligers actief. Men helpt zieke en gewonde egels en egelbaby’s die om de een of andere reden niet (meer) door de moeder kunnen worden verzorgd. Er is ruimte voor 37 egels tegelijkertijd. Als een egel goed is hersteld, gaat hij tijdelijk eerst naar een gesloten tuin waar de egel zelf niet uit kan komen. Hier kan hij weer zelfstandig eten zoeken en zo nodig worden bijgevoerd. Indien mogelijk worden de egels weer uitgezet in de vrije natuur.

Dier & Project

Dier en Project is een opvang voor mishandelde dieren en dieren waarvoor een euthanasie gepland is. Els Adams biedt samen met haar team van vrijwilligers hulp, zodat de dieren fysiek en mentaal kunnen helen. Dier en Project gaat na hun rehabilitatie op zoek naar een goede nieuwe eigenaar. Voor niet te herplaatsen dieren wordt er een permanente opvangplaats gecreëerd, veelal op het terrein van de stichting. Het project Kattenwoud is mede voor dit doel gerealiseerd en is een initiatief van stichting Dier en Project.

Reptielenopvang

Reptielen Enzo is van oorsprong een reptielenspeciaalzaak die ook desgevraagd als dierennoodopvang voor reptielen hulp kan bieden. Zij proberen een herplaatsing te realiseren.

Chews&Nibbles

Wij staan ervoor om knagers een zo goed en gelukkig mogelijk leven te geven. Om (toekomstige) eigenaren van knagers goede informatie en de juiste kennis mee te geven. We staan voor kwaliteit, persoonlijkheid, eerlijkheid, directheid en aandacht voor detail.

Ziet u een (gewond) dier in nood, bel dan meteen 144. Ook wanneer een dier een gevaar voor zichzelf en de veiligheid van mensen oplevert, belt u met 144. Is er een dier in uw omgeving dat wordt verwaarloosd of mishandeld, ook dan kunt u bellen met 144.
Geen spoed, wel politie? Bel dan 0900-8844! Op dit nummer kunt u terecht met al uw niet-spoedeisende vragen en problemen. Zo nodig wordt u snel doorgeschakeld naar het dichtstbijzijnde politiebureau. 0900-8844 is 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar.

Huisdieren
U bent zelf verantwoordelijk voor de afvoer van uw overleden huisdier. Een dode hond of kat in de openbare ruimte (bijvoorbeeld op de weg) kunt u melden bij de gemeente.

Natuurdieren
De gemeente ruimt dode dieren die in het wild leven niet op. De kadavers kunnen in de natuur achterblijven en vervullen een rol in de voedselketen. Zie ook de website van www.dooddoetleven.nl. Uitzonderingen waarvoor u met de gemeente kunt bellen zijn:

 • Dode dieren in het water - om botulisme te voorkomen
 • Grote kadavers op de openbare weg die een gevaar zijn voor de verkeersveiligheid.
 • HSP Tolberg   (Druivenberg, naast KPO De Heiberg)
 • HSP Burgerhout (Hoek Norbartlaan/Eikenlaan)
 • HSP Kroeven (Hoek Willemdreesweg/Passenberg)
 • HSP Vierhoeven (Hoek Turfvaartsestraat/Kalverstraat)
 • HSP Bovendonk (Hoek Bovendonk/Donkenweg)
 • HSP Kalsdonk (Heilig Hartplein)
 • HSP Kortendijk (Tussen Lavadijk en Flintdijk, ter hoogte van Flintdijk 157)
 • HSP Heerle (Bameerweg)
 • HSP Moerstraten (Veenbos, naast voetbalveld)
 • HSP Nispen (Nispenseweg, zuidelijke uitgang Molenbeekpad)
 • HSP Westrand (Naast A17, ter hoogte van Jan Vermeerlaan 113)
 • HSP LIGApark (Hoek Laan van Europa, ter hoogte van Laan van Europa 303)
 • HSP Weihoek (Heerma van Vossstraat, naast Heerma State)
 • HSP Wouwse Plantage (Hoek Wildersedreef/Plantagebaan)
 • In Wouw is op dit moment nog geen HSP gerealiseerd door inwoners/gemeente

U kunt alle hondenspeelplaatsen bekijken op de kaart: hondenspeelplaatsen

Gemeente Roosendaal heeft een HSP Ambassadeursrol ingesteld voor bestaande en eventueel nieuwe Hondenspeelplaatsen. Deze rol is ook benoemd in de gebruiksovereenkomst tussen gemeente en initiatiefnemer/beheerder en wordt ingevuld door Cor Gabriëls. De HSP Ambassadeur is waar nodig intermediair tussen HSP teams en de gemeente, is vraagbaak voor alles op het gebied van hondenspeelplaatsen en ondersteunt beheerders. Dit in samenwerking met Dion van den Broek, Coördinator burgerinitiatieven van de gemeente Roosendaal en aanspreekpunt voor bewonersinitiatieven.

Kinderboerderij Minnebeek

Kinderboerderij Minnebeek is gelegen aan de rand van het Burgemeester Marijnenpark in de wijk Tolberg in Roosendaal. Hier kan iedereen, jong en oud, terecht om kennis te maken met de boerderijdieren. Er kunnen kinderfeestjes gehouden worden en scholen, peuterzalen en andere grote groepen zijn op afspraak welkom voor een rondleiding.

Af en toe herplaatsen wij enkele dieren of bieden wij jonge dieren te koop aan. Hiervoor vragen wij wel een bijdrage in verband met tegemoetkoming in de kosten. Het is wel vereist dat u de dieren een goed tehuis kunt bieden. Kinderboerderij Minnebeek heeft een afdeling voor tijdelijke opvang ('t Logeerhuys) voor kleine dieren zoals cavia's, konijnen, parkiet, etc. Daarnaast maken zij kinderen vertrouwd met dierenzorg via het Miniboeren-programma. Daarmee draagt de kinderboerderij substantieel bij aan dierenwelzijn.

Saver

Gemeente Roosendaal verleent, vaak via SAVER, hulp bij gemelde overlast van dieren. Bij vleermuizen of steenmarters in uw woning kan de gemeente u adviseren. Het bestrijden van ratten bij uw woning is gratis. De bestrijding van ander ongedierte gebeurt op basis van offerte.
Voor de bestrijding van bijvoorbeeld ratten, muizen, zilvervisjes, vlooien of wespen kunt u contact opnemen met Saver. 
Website SAVER

Gaat het om een wespennest in een openbaar gebouw of in de openbare ruimte dan kunt u dit wel melden aan de gemeente.
Melden via de gemeente

Imkerij Ceres

Een bijennest kunt u het best laten weghalen door een imker. Op dit moment is de imker die  meestal - indien mogelijk - helpt Theo Hermans, van Imkerij Ceres. Na het verwijderen (wegvangen van de zwerm) van het bijenvolk krijgt het elders een plaatst, ze worden niet gedood.