Buurtpreventie

Buurtpreventie is van, voor en door bewoners van uw buurt. Extra oren en ogen op straat geven u en uw buren een veiliger gevoel en helpen ook om uw buurt daadwerkelijk veiliger te maken.

Sociaal toezicht

Buurtpreventie is een vorm van sociaal toezicht door bewoners in de eigen buurt. U helpt de politie, gemeente, woningcorporaties en andere professionele organisaties met het bestrijden van criminaliteit, vandalisme, ordeverstoringen, ergernissen en angst met als doel: een veilige en leuke buurt. Een buurtpreventieteam verhoogt ook het wij-gevoel met andere buurtbewoners.

46 teams

ln Roosendaal zijn er zo’n 46 buurtpreventieteams actief waarbij u zich kunt aansluiten. U kunt ook zelf een buurtpreventieteam organiseren. De gemeente helpt mee om dit te faciliteren. Ook plaatst de gemeente borden met ‘Attentie Buurtpreventie' in de wijken waar een buurtpreventieteam actief is.

Zichtbaar zijn

Buurtpreventieleden gedragen zich als 'gewone' bewoners. Ze beperken zich tot het buiten zichtbaar zijn en het melden van verdachte personen en situaties aan professionele organisaties. Dit kunnen ook meldingen zijn van graffiti of andere zaken die de leefbaarheid beïnvloeden. De kracht van buurtpreventie zit in het samenwerken en gezamenlijk zichtbaar zijn.

Meedoen

U kunt meedoen als u 18 jaar of ouder bent en woont in de wijk of buurt waar het buurtpreventieteam actie is. Of als u zelf een team wilt opstarten. Meld uw interesse via e-mail of telefonisch: buurtpreventie@roosendaal.nl of via 0165 579 111 (Mariëtte Monsieurs).

Meer info op www.buurtpreventieroosendaal.nl