Roosenspeld

De Roosenspeld (erepenning van de gemeente Roosendaal) kan worden uitgereikt aan inwoners van de gemeente of buiten de gemeente. De speld is in het leven geroepen voor mensen die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Gemeente. Dit kan zowel op maatschappelijk terrein of bij gelegenheid van zeer bijzondere evenementen, zoals wedstrijden op sport of andere gebieden. Maar denk ook aan jubilea, tentoonstellingen en andere bijzondere gebeurtenissen waarmee of waarbij het gemeenschappelijk belang op bijzondere wijze is gediend. Om in aanmerking te komen dient men te voldoen aan een aantal criteria.

Criteria

 1. Men moet zich ten opzichte van de gemeente of de plaatselijke gemeenschap op uitzonderlijke wijze hebben onderscheiden met verdiensten op enig terrein van het maatschappelijk leven;
  • Er moet sprake zijn van een behoorlijke tijdsperiode (indicatief 10 à 15 jaar). Echter, het college van Burgemeester en Wethouders kan in bijzondere gevallen hiervan afwijken. Dat is in de gevallen dat de impact zodanig is dat de tijdsduur niet relevant is;
  • De inspanningen moeten zijn gericht op de plaatselijke gemeenschap of de gemeente en die inspanningen mogen zich niet beperken tot een te beperkte organisatie of vereniging;
  • Er dient sprake te zijn van enige diversiteit van de activiteiten;
  • Men moet duidelijk boven het normale verwachtingspatroon uit zijn gestegen;
  • De inspanningen (prestaties) moeten een duidelijke uitstraling hebben naar de gemeenschap c.q. de gemeente (de samenleving/gemeente dient de uitzonderlijke inspanningen als zodanig te herkennen en erkennen). Heel de gemeenschap, stad en/of dorpen dienen profijt te hebben van de verdiensten en/of door de inwoners van de stad en/of dorp(en) gewaardeerd te worden; 
  • De verdiensten moeten nog enige actualiteit bezitten (niet te ver in het verleden liggen).
    
 2. Alsmede ter gelegenheid van zeer bijzondere evenementen als wedstrijden op sport- en ander gebied, jubilea, tentoonstellingen en andere bijzondere gebeurtenissen, waarmee of waarbij het gemeentelijk belang op bijzondere wijze is gediend;
  • De evenementen moeten van een zeer bijzondere aard zijn;
  • Het gemeentelijk belang moet daarbij op een bijzondere wijze zijn gediend;
  • Men moet duidelijk boven het normale verwachtingspatroon uit zijn gestegen;
  • De verdiensten moeten nog enige actualiteit bezitten (niet te ver in het verleden liggen).

Aanvragen

Om iemand voor te dragen voor een Roosenspeld dient een voorstelformulier ingediend te worden. Dat kan op elk moment van het jaar. Al moet het formulier wel 3 maanden voorafgaande aan de gewenste uitreikingsdatum ingediend zijn bij het college van Burgemeester en wethouders.

Voorstelformulier invullen