Belangrijke documenten subsidies

U wilt graag een subsidie aanvragen. U leest op deze pagina welke belangrijke documenten u misschien nodig heeft voor uw aanvraag.

Overzicht belangrijke documenten

Bekijk de Algemene Subsidieverordening Roosendaal. U leest hier wat de regels zijn als u subsidie wilt aanvragen. De regels gelden voor de aanvragers en voor de gemeente. 

Vraagt u subsidie aan? Dan moet u altijd laten zien wat uw activiteit kost. Dat doet u in het format activiteitenbegroting (Excel). Download het format, sla het op en vul het in op uw computer. Als u uw subsidieaanvraag indient, moet u dit ingevulde format uploaden.

U vult het format twee keer in:

  1. U vult de geschatte kosten in. Dat doet u als u de subsidie aanvraagt.
  2. U vult de werkelijke kosten in bij uw jaarrapportage (bij een meerjarige subsidie) en bij uw subsidieverantwoording (aan het einde van de subsidieperiode). Hiervoor gebruikt u de kolom werkelijke kosten per tabblad, per subsidiejaar.

Verschillen de kosten? Dan geeft u duidelijk aan per activiteit waar dat door komt. Deze verklaring neemt u ook op in het financieel jaarverslag.  

Dan gelden aparte afspraken om uw subsidie te verantwoorden. U moet uw uitgaven laten controleren door een accountant. Dat heet een ‘controleverklaring op de subsidiebesteding’. U leest in het controleprotocol wat er in de verklaring van uw accountant moet staan. 

Met eHerkenning kunt u als organisatie makkelijk en veilig online subsidie aanvragen en uw dossier volgen. Door in te loggen met de eHerkenning-account van uw organisatie weten wij zeker dat u namens die organisatie bepaalde zaken mag regelen. Als particulier kunt u uw DigiD gebruiken.

U heeft minimaal niveau EH2 nodig

Er zijn verschillende niveaus van zekerheid. Om subsidie aan te vragen als organisatie, heeft u eHerkenning op minimaal niveau EH2 nodig.

U heeft misschien een website. Of u laat flyers maken voor uw evenement of activiteit. Wilt u hierop noemen dat deze mede mogelijk is gemaakt met subsidie van de gemeente Roosendaal? Gebruik onze subsidieafbeelding.

Heeft uw organisatie personeel dat onder een cao valt? En krijgt uw organisatie een meerjarige subsidie? Als de lonen erg stijgen door cao-regels, kunt u misschien extra subsidie krijgen. Dit extra geld helpt om te voorkomen dat het project in gevaar kan komen. De voorwaarden leest u in de Nadere regeling compensatie CAO-indexering.

U ziet in het subsidieregister welke subsidies wij in een jaar hebben verleend. Wij publiceren dit aan het begin van elk jaar.

Subsidieregister  2024.pdf (PDF - 198kB)

Wij vinden het belangrijk dat subsidies gebruikt worden voor het doel waarvoor deze zijn aangevraagd. Ook zijn wij open over de regels. U leest hierover meer in ons subsidiebeleid.

Iedereen kan meedoen

We willen dat iedereen in gemeente Roosendaal kan meedoen en gelijke kansen heeft. Dat noemen we een inclusieve samenleving. U leest in het Routeplan Inclusieve Samenleving hoe we samen met onze subsidiepartners werken aan een inclusief Roosendaal.

Vraagt u subsidie aan en werken uw vrijwilligers met kinderen of kwetsbare mensen? Dan heeft u misschien een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) nodig. U leest in de subsidieregeling of u een VOG nodig heeft. Soms kunt u een VOG gratis aanvragen. Lees meer op Regeling voor vrijwilligers | Gratis VOG