Besluitvorming opvang vluchtelingen wordt uitgesteld

Het college van burgemeester en wethouders stelt de vraag aan de Roosendaalse gemeenteraad om een besluit te nemen over de opvang van vluchtelingen tijdelijk uit. Hierbij speelt mee dat de formerende partijen het migratiebeleid willen aanscherpen, terwijl helemaal nog niet duidelijk is hoe dat gaat uit pakken. Tegen de achtergrond van deze nieuwe realiteit wordt daarom de besluitvorming over de opvang van vluchtelingen binnen de gemeente Roosendaal tot een later moment uitgesteld. Daarbij blijft de voorgenomen locatie bij Heerle vooralsnog voor het college in stand.

Verantwoordelijkheid

Het college van burgemeester en wethouders stelt eensgezind “We zien en horen momenteel dat men op landelijk niveau het asielbeleid wil aanscherpen. Ook staan er bij de formerende regeringspartijen internationale verdragen en Europese afspraken ter discussie. Wij verwachten dat de invloed hiervan op het aantal asielzoekers dat zich in Nederland meldt beperkt zal zijn. Zeker op de  korte termijn. De nood is nog steeds hoog en de acute problematiek voor de aanmeldcentra in Ter Apel en Budel speelt nog steeds. Ook zijn er nog steeds te weinig opvanglocaties in het land. Als college van de gemeente Roosendaal willen én blijven we onze verantwoordelijkheid houden naar zowel onze inwoners, als naar vluchtelingen, als naar andere gemeenten waar de druk op de opvang van vluchtelingen momenteel erg hoog is.”

Zorgvuldig

Het voorgaande betekent niet dat de voorgenomen plannen voor een opvanglocatie voor vluchtelingen nabij Heerle van tafel zijn: “We begrijpen de zorgen en vragen van de omwonenden. Tegelijkertijd vinden we ook
dat we vluchtelingen een menswaardige plek moeten bieden. We werken daarom zorgvuldig verder aan de participatie, de bestuursovereenkomst met het COA. en ook aan de omgevingsvergunning zodat in de (nabije) toekomst een onderbouwd definitief besluit genomen kan worden.”

Meer tijd en een zorgvuldig proces

Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt komt er van uitstel geen afstel. De definitieve besluitvorming over opvang van vluchtelingen wordt alleen uitgesteld tot er meer duidelijkheid is over de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot migratie- en asielbeleid. Dit geeft ook extra mogelijkheden voor communicatie en participatie met de inwoners van Heerle. Op de achtergrond blijven we werken aan een bestuursakkoord met het COA en aan een omgevingsvergunning voor de opvang van maximaal 300 vluchtelingen voor de duur van vier jaar op het perceel ten zuiden van Heerle dat ingeklemd wordt door de Bergsebaan en de A58.
Daarnaast wil het college van burgemeester en wethouders de indieners van zogenaamde WOO-verzoeken (waaronder de werkgroep “Laat Heerle met Rust”) de gelegenheid geven om de uitkomsten van deze verzoeken zorgvuldig te kunnen bestuderen. Onlangs heeft het COA namelijk de indieners geïnformeerd dat gezien de vele landelijke WOO-verzoeken er sprake is van een achterstand van de behandeling van WOO-verzoeken door het COA.

Tot slot

Oorspronkelijk was een inspraakbijeenkomst met de gemeenteraad gepland op 5 juni a.s. over onder andere de opvanglocatie. Op 12 juni stond het onderwerp op de agenda van de Commissievergadering en vervolgens op 20 juni ter besluitvorming voor de gemeenteraad. Door dit onderwerp tijdelijk uit te stellen
vervallen deze data. Het is in dit stadium nog niet duidelijk wanneer het onderwerp wel formeel besproken gaat worden.