Beweegvisie

Algemeen

De ambities geven wij vorm met de Beweegvisie2030. Uit deze visie zijn meerdere uitvoeringsplannen opgesteld of in ontwikkeling. Het uitvoeringsplan RSDFIT richt zich voornamelijk op de Gezonde Inwoner. Het uitvoeringsplan Roosendaals Topsportklimaat gaat invulling geven aan Presteren in de Top en voor de Sterke Basis wordt een onderzoek uitgevoerd naar het Sport en Beweeglandschap in Roosendaal. 

Presteren in de Top 

Momenteel worden de kaders voor het Roosendaals Topsportklimaat verder uitgewerkt 

Gezonde inwoner 

Drempelloos sporten en bewegen. Alle inwoners van Roosendaal hebben de mogelijkheid om te kunnen sporten en bewegen op een voor hen passende manier. Drempels nemen we weg. Jeugd en inwoners die op enige wijze een drempel ervaren staan centraal. Drempels kunnen fysiek of mentaal zijn, maar ook financieel. Sport en bewegen zetten we nadrukkelijk in om inwoners te betrekken en aangesloten te houden bij de samenleving. 

Sterke Basis 

Verenigingen, accommodaties en buitenruimte op orde. Sterke en vitale sportaanbieders zijn een belangrijke factor voor het bevorderen van een actieve leefstijl bij inwoners. Roosendaal kent een sterk verenigingsleven. Alle partners werken samen, wisselen onderling ervaringen/kennis uit en nemen hun verantwoordelijkheid om alle inwoners de mogelijkheid te geven om te kunnen sporten en bewegen. Roosendaal heeft een gevarieerd en kwalitatief goed aanbod van sport- en beweegvoorzieningen.  

De buitenruimtes stimuleren inwoners om in beweging te komen. Bij de (her-)inrichting van de buitenruimtes leggen we uitdagende sport- en beweegvoorzieningen aan. Alle inwoners hebben op korte afstand toegang tot een wandel- of fietspad, een openbaar park, speelplaats of vrij toegankelijk schoolplein. Sportaccommodaties zijn toekomstbestendig.