Bewijs van in leven zijn en attestatie de vita

Algemeen

Vraagt uw pensioenfonds of een andere uitkerende instantie om een bewijs dat u in leven bent? Dan kunt u een bewijs van in leven zijn of attestatie de vita aanvragen.

Wat u moet weten

  • Een bewijs van in leven zijn is een officiële verklaring van de gemeente dat van u geen overlijdensgegevens bekend zijn. U kunt het bewijs online of persoonlijk aanvragen. 
  • Als u het bewijs online heeft aangevraagd, dan wordt het document binnen 5 werkdagen thuisgestuurd.
  • Als u het bewijs persoonlijk wilt aanvragen, dan moet u daarvoor een afspraak maken.
  • U kunt ook iemand machtigen om dit voor u te doen. Deze persoon is meerderjarig en heeft een schriftelijke verklaring die door u beiden is ondertekend. De persoon die voor u het bewijs van in leven zijn aanvraagt moet zich legitimeren en moet ook een kopie van uw identiteitsbewijs laten zien.
  • Heeft u het bewijs nodig voor gebruik in het buitenland dan moet u een attestatie de vita aanvragen. U moet dat persoonlijk bij de gemeente doen. U kunt het bewijs meteen meenemen. 

Nodig

  • Uw DigiD (bij digitale aanvraag)
  • Een (kopie) verzoek van uw pensioenfonds bij een kosteloze aanvraag

Kosten

Soort uittreksel, tarief 2024 Prijs
Bewijs van in leven zijn  € 10,05
Attestatie de vita  € 16,60
Bewijs van in leven zijn, met brief pensioenfonds  gratis

De kosten voor het bewijs van in leven zijn betaalt u bij de aanvraag.