Bijstandsfraude

Algemeen

Uitkeringen moeten terechtkomen bij mensen die daar recht op hebben. Houdt iemand zich niet aan de regels dan is dat fraude. Iedereen kan fraude (anoniem) melden.

Fraude voorkomen

We spreken van fraude als iemand opzettelijk verkeerde informatie geeft of informatie verzwijgt om een uitkering te krijgen of te houden.

Voorbeelden:

  • Niet opgeven van (extra) inkomsten uit bijvoorbeeld zwart werk.
  • Verzwijgen van vermogen (ook vermogen in het buitenland).
  • Inschrijven op een adres maar daar niet wonen.
  • Samenwonen en dit niet doorgeven.

Voorkom fraude, geef wijzigingen door

Heeft u een bijstandsuitkering? Dan moet u verschillende zaken bij de gemeente melden. Bijvoorbeeld als u gaat samenwonen, bijklust of dure spullen heeft. Doet u dat niet? Dan pleegt u fraude. Ook als dat niet bewust gebeurt, dus zorg dat u weet wat uw rechten en plichten zijn. Als u fraude pleegt dan krijgt u een boete. In bepaalde gevallen doet de gemeente aangifte bij de officier van justitie.

Fraude melden

U kunt (anoniem) fraude melden op de website van het Werkplein Hart van West-Brabant. Wilt u liever iemand persoonlijk spreken dan kunt u bellen met nummer 076 - 7503500 en vragen naar een medewerker fraudepreventie.

Tips worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Het Werkplein start een onderzoek als een tip concrete informatie bevat. Over het onderzoek doet het Werkplein geen mededelingen.