Bijzondere bijstand

Algemeen

Heeft u onverwachte kosten waarvoor u geen geld opzij heeft kunnen zetten? Dan kunt u mogelijk bijzondere bijstand ontvangen. Bijzondere bijstand is voor noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen. U hoeft geen bijstandsuitkering te hebben om bijzondere bijstand te kunnen ontvangen. Ook met een andere uitkering, een laag pensioen of een laag salaris kunt u soms bijzondere bijstand krijgen. U kunt bijzondere bijstand aanvragen bij het Werkplein Hart van West-Brabant.

Wat u moet weten

Iedereen met een laag inkomen en weinig vermogen kan bijzondere bijstand aanvragen. Dus ook mensen met een minimumloon of AOW. U hoeft dus geen bijstandsuitkering te hebben om bijzondere bijstand te kunnen krijgen. Het bedrag dat u ontvangt is meestal een gift. U hoeft dit dan niet terug te betalen.

Een uitzondering is bijvoorbeeld een bijdrage voor woninginrichting (zoals een wasmachine of bankstel). U ontvangt dan een lening die u maandelijks terugbetaalt. U betaalt hier geen rente over. Afhankelijk van uw situatie kunt u ook kwijtschelding ontvangen. U hoeft dan (een deel van) het bedrag niet terug te betalen.