CultuurCluster Roosendaal

CultuurCluster Roosendaal is met organisaties als De Kring, het Tongerlohuys en CultuurCompaan verantwoordelijk voor historisch erfgoed, theatervoorstellingen en cultuureducatie in de hele omgeving.

De Kring is al sinds 1909 het theater van Roosendaal. Wat begon als een katholieke gemeenschap groeide uiteindelijk uit tot het grootste regionale theater met twee zalen waar voorstellingen kunnen plaatsvinden.

Het doel van De Kring is om cultuur in de gemeente te faciliteren en draagvlak te creëren onder de volledige Roosendaalse gemeenschap. de Kring ondersteunt daarom amateur- en (semi-)professionele gezelschappen op cultureel vlak. Ze bieden hen een podium en helpen waar mogelijk op andere vlakken.

Dit doen ze bijvoorbeeld door repetitieruimtes aan te bieden voor dansopleiding MBO dans uit Goes en Theaterwerkplaats Tiuri. Daarnaast ontwikkelen ze met zogenaamde alliantiepartners lokaal aanbod en ondersteunen we o.a. promotionele activiteiten. 

CultuurCompaan

De missie van CultuurCompaan is om zoveel mogelijk Roosendalers deel te laten nemen aan culturele activiteiten. Want: cultuur verrijkt je leven. Roosendaals jeugd en inwoners die niet vanzelfsprekend in aanraking komen met cultuur hebben onze speciale aandacht.

Het gaat voonamelijk om beeldend, dans, erfgoed, literatuur, media, muziek en theater. Door het aanbieden van culturele activiteiten kunnen kinderen, jongeren en volwassenen uit de gemeente Roosendaal op allerlei manieren meedoen aan of genieten van cultuureducatie en -participatie. Het aanbod omvat culturele programma’s, projecten en maatwerk die we uitvoeren binnen drie programmalijnen. Meer over CultuurCompaan via www.cultuurcompaan.nl

Tongerlohuys

In het Tongerlohuys beleeft u het verhaal van Roosendaal. Vijf iconen nemen u mee door de geschiedenis van stad en streek. Laat u vertederen door het Liga-meisje, zegenen door meneer pastoor, op sleeptouw nemen door de conducteur, toespreken door burgemeester Schoonheijt en verrassen door een steeds wisselende vijfde icoon. Vanuit de actualiteit werpt deze laatste een verrassende blik op onze historie. Meer over het Tongerlohuys via www.tongerlohuys.nl