Cultuurvisie

Wat zou het mooi zijn als Roosendaal in 2025 een gemeente is waar kunst en cultuur vitale en integrale onderdelen zijn van de samenleving. Een gemeente die blijvend kansen biedt om eigen creatieve sterktes en talenten van ieder van haar inwoners te ontwikkelen en in te zetten.

Waar met enthousiasme gewerkt wordt aan culturele programma's voor al haar inwoners. Waar cultuureducatie een essentieel deel is van de persoonlijke en sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren. Waar de creatieve kracht van onderwijs floreert en aansluit op de behoeften van de arbeidsmarkt.

Waar amateurkunst en culturele activiteiten bloeien en beleving bieden aan een breed en divers publiek. Waar verbeeldingskracht van kunstenaars en creatieven de lokale leefomgeving versterken. Waar maximaal gebruik wordt gemaakt van de logistieke kracht binnen Europa. 

Waar kunstprofessionals en startende bedrijven hun ambities kunnen waarmaken. Waar erfgoed, cultuur en natuurschoon hand in hand gaan. Wat zou het mooi zijn als Roosendaal gezien wordt als een regio waar 'maatschappelijk energie' en 'overheidsinvesteringen' samen zorgen voor groei, innovatie en leefbaarheid. 

Als hart van een regio waar inwoners en ondernemers trots zijn, omdat alle partijen intensief samenwerken. Wat zou het mooi zijn als we samen kunnen zeggen: 'Ik was erbij in 2016 toen we begonnen te bouwen aan een gemeente waar kunst en cultuur integraal deel uitmaken van de duurzame samenleving 2025.'

Dat is het vergezicht van de gemeente Roosendaal wat geschetst wordt in de Cultuurnota Roosendaal 2025