Cursussen en trainingen

Algemeen

Bij team Jeugd kunt u terecht voor cursussen en trainingen voor kinderen, jongeren en ouders.

De cursussen en trainingen zijn alleen beschikbaar voor inwoners van gemeente Roosendaal. Woont u buiten gemeente Roosendaal en heeft u interesse in een training of cursus voor een kind of voor uzelf? Neem dan contact op met een jeugdprofessional van de gemeente waar u woont. Het is mogelijk dat zij de training ook aanbieden.

Kinderen 4 - 12 jaar

Belangstelling? Neem contact op per e-mail: groepstrainingen@roosendaal.nl voor de data en de mogelijkheden.

Aanmelden en kosten

U kunt een kind aanmelden voor een training via de bij u bekende jeugdprofessional van Gemeente Roosendaal, of digitaal via onderstaande aanmeldknop.

Na aanmelding worden de deelnemers uitgenodigd voor een intakegesprek. In dat gesprek ontvangen de deelnemers de benodigde informatie.

Er zijn aan deze trainingen zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden voor een training

Trainingen en cursussen voor kinderen 4 - 12 jaar

Bij deze training leert een kind op een fijne manier met andere kinderen om te gaan. Of om moeilijke situaties op te lossen en vrienden te maken. Dit gebeurt in bijeenkomsten met zeven andere kinderen.

Er zijn groepen voor kinderen van 7 t/m 9 jaar. De onderwerpen waaraan ze werken, zijn bijvoorbeeld: Hoe krijg ik meer zelfvertrouwen, hoe maak ik contact met andere kinderen, hoe ga ik om met moeilijke situaties of hoe zeg ik 'nee’ als ik iets niet wil?

Deze training bestaat uit negen bijeenkomsten. Parallel aan de training van de kinderen zijn er drie bijeenkomsten voor ouders zodat ze hun kind kunnen begeleiden bij het oefenen van nieuw gedrag.

Aanmelden en kosten

Deze training wordt, op basis van inschrijving, een aantal keren per jaar aangeboden.

U kunt een kind aanmelden voor deze training via de bij u bekende jeugdprofessional van Gemeente Roosendaal, of digitaal via de website.

Na aanmelding worden de deelnemers uitgenodigd voor een intakegesprek. In dat gesprek ontvangen de deelnemers de benodigde informatie.

Er zijn aan deze training geen kosten verbonden.

Aanmelden voor de training Sociale Vaardigheden

Bij deze psychofysieke training ontwikkelt een kind/ jongere op een leuke en sportieve manier zelfvertrouwen, zelfbeheersing en zelfbesef.

In groepen van maximaal 15 kinderen wordt gewerkt aan de thema’s eigen keuzes maken, onafhankelijk zijn van anderen (Rots) en samenwerken, leren en leven met anderen (Water).

Deze training bestaat vooral uit veel doen en ervaren. Hoe sterk sta ik? Hoe reageren anderen op mijn gedrag? Waar liggen mijn grenzen en hoe maak ik die duidelijk? Waar liggen de grenzen van de ander en hoe ga ik daarmee om?

Deze training bestaat uit tien groepsbijeenkomsten van anderhalf uur. Voor de ouders is er voorafgaand aan de training een ouderavond. Zij worden uitgenodigd om de laatste bijeenkomst samen met hun kind af te sluiten.

Aanmelden en kosten

Deze training wordt, op basis van inschrijving, 2 keer per jaar aangeboden.

U kunt een kind aanmelden voor deze training via de bij u bekende jeugdprofessional van Gemeente Roosendaal, of digitaal via de website.

Na aanmelding worden de deelnemers uitgenodigd voor een intakegesprek. In dat gesprek ontvangen de deelnemers de benodigde informatie.

Er zijn aan deze training geen kosten verbonden.

Aanmelden voor de training Rots en Water

Bij deze training leert een kind met plezier en zelfvertrouwen de start op het voortgezet onderwijs te gaan maken.

In een groep van maximaal 10 kinderen gaan we in de laatste week van de zomervakantie twee volle dagen aan de slag.

De training is bedoeld voor kinderen die op de basisschool moeite hadden in het contact met anderen, slecht nee durfden te zeggen, gepest werden. Ook voor de kinderen die juist zelf pestten of vaak ruzie maakten. Voor de kinderen die nu een goede, frisse start willen maken op de nieuwe school.

Wil jij graag op een fijnere manier contact leggen met anderen? Leren opkomen voor jezelf? Weten hoe je het beste om kunt gaan met plagen en pesten? Positief leren denken? Jezelf zelfverzekerd voelen en dat ook uitstralen? Dan is Plezier op School de juiste training voor jou!

Deze training wordt uitgevoerd in samenwerking met de GGD. Voor de ouders is er vooraf een ouderbijeenkomst. En zij worden uitgenodigd om aan het einde van dag twee van de training deze samen met hun kind feestelijk af te komen sluiten.

Aanmelden en kosten

Deze training wordt, op basis van inschrijving, aangeboden in de laatste week van de zomervakantie.

U kunt een kind aanmelden voor deze training via de bij u bekende jeugdprofessional van Gemeente Roosendaal, of digitaal via de website.

Na aanmelding worden de deelnemers uitgenodigd voor een intakegesprek. In dat gesprek ontvangen de deelnemers de benodigde informatie.

Er zijn aan deze training geen kosten verbonden.

Aanmelden voor de training Plezier op school

Jij en Scheiden is een training voor kinderen van 7 tot 12 jaar waarvan de ouders gescheiden zijn.

Bij deze training worden de kinderen in groepsverband begeleid bij de verwerking van de scheiding en alle emoties die daarbij horen. Daarnaast leren kinderen hoe om te gaan met de gevolgen van de scheiding en de nieuwe situatie. Bijvoorbeeld door te oefenen wat je kunt zeggen tegen je vader en moeder als ze ruzie maken. Of wat je kunt doen als je verdrietig bent of je vader of moeder mist.

Er zijn 7 bijeenkomsten waar wordt gewerkt in een groep van maximaal 8 kinderen. Daar zijn altijd twee trainers aanwezig. Voor de ouders zijn er twee ouderavonden. Ook deze avonden zijn in groepsverband.

Aanmelden en kosten

Deze training wordt, op basis van inschrijving, een aantal keren per jaar aangeboden.

U kunt een kind aanmelden voor deze training via de bij u bekende jeugdprofessional van Gemeente Roosendaal, of digitaal via de website.

Na aanmelding worden de deelnemers uitgenodigd voor een intakegesprek. In dat gesprek ontvangen de deelnemers de benodigde informatie.

Er zijn aan deze training geen kosten verbonden.

Aanmelden voor de training Jij en scheiden

De Brussengroep is er voor kinderen, die opgroeien met een broer of zus met psychische problemen, zoals een vorm van autisme, depressie of ADHD.

In deze groep krijgen kinderen de gelegenheid om hun verhaal te doen, alleen te luisteren, of elkaar tips te geven. Onderwerpen in de groep zijn: gevoelens die je hebt over je broer of zus; informatie over de problemen die je broer of zus heeft; opkomen voor jezelf; omgaan met moeilijke situaties. Er worden ook leuke dingen gedaan, zoals knutselen en spelletjes.

Er zijn groepen voor kinderen van 8-12 en 12-18 jaar. Er is een inloopgroep, die één keer in de maand bij elkaar komt voor beide leeftijdsgroepen. Daarnaast is er een vaste groep, die wekelijks bij elkaar komt gedurende 8 weken. Deze groep is bedoeld voor de kinderen van 8-12 jaar.

Deze groepen worden georganiseerd en begeleid in samenwerking met GGZ WNB.

Aanmelden en kosten

Deze training wordt, op basis van inschrijving, een aantal keren per jaar aangeboden.

U kunt een kind aanmelden voor deze training via de bij u bekende jeugdprofessional van Gemeente Roosendaal, of digitaal via de website.

Na aanmelding worden de deelnemers uitgenodigd voor een intakegesprek. In dat gesprek ontvangen de deelnemers de benodigde informatie.

Er zijn aan deze training geen kosten verbonden.

Aanmelden voor de Brussengroep

De Kopp Groep is een lotgenotengroep voor jongeren van wie de vader of moeder psychische problemen heeft of verslaafd is.

Er zijn groepen voor kinderen van 8-12 en 12-17 jaar. In de groepen kunnen jongeren in vertrouwen praten over de ervaringen thuis, onder leiding van een cursusleider.

Er komen vragen aan bod zoals: wat is een psychisch probleem? Wat is een verslaving? Hoe vertel ik het mijn vriend(inn)en? Kan ik er op school over praten? Moet ik mijn broertjes of zusjes helpen?

Er zijn inloopgroepen, die één keer in de maand bij elkaar komen. En er is een vaste groep, die wekelijks bij elkaar komt gedurende 8 weken.

Deze groepen worden georganiseerd en begeleid door GGZ WNB.

Aanmelden en kosten

Deze training wordt, op basis van inschrijving, een aantal keren per jaar aangeboden.

U kunt een kind aanmelden voor deze training via de bij u bekende jeugdprofessional van Gemeente Roosendaal, of digitaal via de website.

Na aanmelding worden de deelnemers uitgenodigd voor een intakegesprek. In dat gesprek ontvangen de deelnemers de benodigde informatie.

Er zijn aan deze training geen kosten verbonden.

Aanmelden voor de Koppgroep

Piep zei de muis is een club voor kinderen van 4 tot 8 jaar, die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken vanwege stress in hun omgeving. Een ouder die ziek is, spanningen, ruzie of geweld in hun omgeving.

Werkelijkheid en fantasie lopen door elkaar en ze betrekken de problemen op zichzelf. De kinderen leren op een speelse manier dat zij geen schuld hebben aan wat er om hen heen gebeurt. Ze leren hun eigen gevoelens te herkennen en vaardigheden om gemakkelijker met de thuissituatie om te gaan.

Er zijn ook ouderbijeenkomsten, waarin ouders verteld wordt wat de kinderen doen en waarin zaken rondom de opvoeding besproken kunnen worden.

Er zijn 15 bijeenkomsten van anderhalf uur voor de kinderen, in een groep van maximaal 8 kinderen.

Aanmelden en kosten

Deze training wordt, op basis van inschrijving, een aantal keren per jaar aangeboden.

U kunt een kind aanmelden voor deze training via de bij u bekende jeugdprofessional van Gemeente Roosendaal, of digitaal via de website.

Na aanmelding worden de deelnemers uitgenodigd voor een intakegesprek. In dat gesprek ontvangen de deelnemers de benodigde informatie.

Er zijn aan deze training geen kosten verbonden.

Aanmelden voor Piep zei de muis

Jongeren 12 - 23 jaar

Aanmelden en kosten

U kunt een kind aanmelden voor een training via de bij u bekende jeugdprofessional van Gemeente Roosendaal, of digitaal via onderstaande aanmeldknop.

Na aanmelding worden de deelnemers uitgenodigd voor een intakegesprek. In dat gesprek ontvangen de deelnemers de benodigde informatie.

Er zijn aan deze trainingen zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden voor een training

18 - 23 jaar

On My Way: voor jongeren die niet naar school gaan en geen startkwalificatie hebben. De jongerencoaches van ‘On My Way’ helpen met het maken van een juiste studie en loopbaan keuze. Het is een traject van 8 ochtenden in 4 weken. Een jongere komt er achter wat hij/zij kan doen. Locatie: Curio Zorg & Welzijn, Oostelijke Havendijk 1 in Roosendaal. Bij vragen: Je kunt iedere dinsdag en donderdag tussen 13.00-14.00 uur binnenlopen. Of bellen/appen naar Nicole Elsten 06 514 08107. Aanmelden op de website: www.omwwb.nl

Trainingen en cursussen voor jongeren 12 - 23 jaar

Bij deze training leren jongeren hun grenzen herkennen en weten ze hoe ze die duidelijk kunnen aangeven.  Ze voelen zich sterker, krijgen meer zelfvertrouwen en kunnen beter voor zichzelf opkomen. Of om moeilijke situaties op te lossen en vrienden te maken. Dit gebeurt in bijeenkomsten met zeven andere jongeren.
Er zijn groepen voor jongeren van 12 t/m 15 jaar. De onderwerpen waaraan ze werken, zijn bijvoorbeeld: Hoe krijg ik meer zelfvertrouwen, hoe maak ik contact met anderen, hoe ga ik om met moeilijke situaties of hoe zeg ik 'nee’ als ik iets niet wil?

Deze training bestaat uit negen bijeenkomsten. Parallel aan de training van de jongeren zijn er drie bijeenkomsten voor ouders zodat ze hun kind kunnen begeleiden bij het oefenen van nieuw gedrag.

De Brussengroep is er voor kinderen, die opgroeien met een broer of zus met psychische problemen, zoals een vorm van autisme, depressie of ADHD.

In deze groep krijgen kinderen de gelegenheid om hun verhaal te doen, alleen te luisteren, of elkaar tips te geven. Onderwerpen in de groep zijn: gevoelens die je hebt over je broer of zus; informatie over de problemen die je broer of zus heeft; opkomen voor jezelf; omgaan met moeilijke situaties. Er worden ook leuke dingen gedaan, zoals knutselen en spelletjes.

Er zijn groepen voor kinderen van 12-18 jaar. Er is een inloopgroep, die één keer in de maand bij elkaar komt voor beide leeftijdsgroepen. Daarnaast is er een vaste groep, die wekelijks bij elkaar komt gedurende 8 weken.

Deze groepen worden georganiseerd en begeleid in samenwerking met GGZ WNB.

De Kopp Groep is een lotgenotengroep voor jongeren van wie de vader of moeder psychische problemen heeft of verslaafd is.

Er zijn groepen voor kinderen van 12-17 jaar. In de groepen kunnen jongeren in vertrouwen praten over de ervaringen thuis, onder leiding van een cursusleider.

Er komen vragen aan bod zoals: wat is een psychisch probleem? Wat is een verslaving? Hoe vertel ik het mijn vriend(inn)en? Kan ik er op school over praten? Moet ik mijn broertjes of zusjes helpen?

Er zijn inloopgroepen, die één keer in de maand bij elkaar komen. En er is een vaste groep, die wekelijks bij elkaar komt gedurende 8 weken.

Deze groepen worden georganiseerd en begeleid door GGZ WNB.

Ouders

Aanmelden en kosten

U kunt u aanmelden voor een training via de bij u bekende jeugdprofessional van Gemeente Roosendaal, of digitaal via onderstaande aanmeldknop.

Na aanmelding worden de deelnemers uitgenodigd voor een intakegesprek. In dat gesprek ontvangen de deelnemers de benodigde informatie.

Er zijn aan deze trainingen zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden voor een training

Trainingen en cursussen voor ouders

In deze training krijgt u meer inzicht in het puberbrein. Hoe werkt het nu eigenlijk in die bovenkamer? En hoe ga je er mee om? En wat doet u als dat soms heel lastig is? Welke opvoedstijlen zijn er? Met elkaar bekijken we welke handvatten u als ouder kunnen helpen om beter om te gaan met dat soms lastige gedrag van uw puber.

Dit doen we door informatie te delen over het puberbrein en het gedrag dat daarbij hoort. In drie bijeenkomsten delen we ervaringen en tips met elkaar. In een groep van maximaal 15 personen gaan we aan de slag met uw persoonlijke vragen over de omgang met en het gedrag van uw puber.