Digitaal Opkopers Register

Algemeen

Als u handelaar in tweedehands goederen bent, moet u dit melden bij de gemeente. Handelaren in tweedehands goederen moeten al hun ingekochte handelswaar registreren. Bovendien hebben zij een meldplicht. Dit is verplicht om heling tegen te gaan.
Het gebruik van het Digitaal Opkopers Register is gratis.

Wat u moet weten

Wie moeten een register bijhouden?

Opkopers en handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen, metalen, edelstenen, uurwerken, kunstvoorwerpen, auto's, motorfietsen, bromfietsen, fietsen, foto-, film-, radio-, audio- en videoapparatuur en computers en laptops. Niet iedereen hoeft een register bij te houden. Alleen als u zeer regelmatig, dus niet hobbymatig, een tweedehands goed inkoopt dan wel voorhanden heeft en vervolgens doorverkoopt moet u een gewaarmerkt register bijgehouden.

Gebruik Digitaal Opkopers Register (DOR)

Het DOR is de digitale variant van het wettelijk verplichte inkoopregister voor opkopers. In het DOR registreert u snel en eenvoudig de opgekochte goederen. Het digitale systeem zorgt ook voor het soepeler verlopen van de integrale controles door de gemeente. Als u het DOR niet gebruikt, moet u het wettelijk verplichte inkoopregister voor opkopers bijhouden.

Registratie van goederen

U moet de volgende gegevens registreren:

 • een opeenvolgend volgnummer met betrekking tot het ingekochte goed
 • de datum van inkoop van het goed
 • een omschrijving van het goed, daaronder begrepen - voor zover dat mogelijk is - soort, merk en nummer van het goed
 • de koopprijs of andere voorwaarden van verkrijging van het goed
 • de naam en het adres van degene van wie het goed is verkregen
 • zowel een omschrijving als het nummer van het document waarmee u de identiteit van de aanbieder heeft vastgesteld.

U bent verplicht alle gebruikte of ongeregelde goederen die u verkoopt of op andere wijze overdraagt, te registreren in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register. Daarin wordt vermeld:

 • het volgnummer van de aantekening met betrekking tot het goed
 • de datum van verkoop of overdracht van het goed
 • een omschrijving van het goed, daaronder begrepen - voor zover dat mogelijk is - soort, merk en nummer van het goed
 • de verkoopprijs of andere voorwaarden voor overdracht van het goed
 • de naam en het adres van degene die het goed heeft verkregen.