Dode dieren en dieren in nood

Algemeen

Ziet u een dood dier langs de openbare weg liggen? U kunt dit melden bij de gemeente zodat de gemeente het kadaver op kan (laten) ruimen. Dieren in het wild die hulp nodig hebben kunt u melden bij de politie.

Aanrijding met wilde dieren

Ziet u een wild dier dat aangereden is, zoals een ree, hert, das of vos, belt u dan met de politie op nummer 0900-8844. De politie zet uw melding door naar SAMF, de Stichting Afhandeling & Monitoring Fauna-aanrijdingen.

Dode dieren

Huisdieren

U bent zelf verantwoordelijk voor de afvoer van uw overleden huisdier. Een dode hond of kat in de openbare ruimte (bijvoorbeeld op de weg) kunt u melden bij de gemeente.

Natuurdieren

De gemeente ruimt dode dieren die in het wild leven niet op. De kadavers kunnen in de natuur achterblijven en vervullen een rol in de voedselketen. Zie www.dooddoetleven.nl. Uitzonderingen waarvoor u met de gemeente kunt bellen zijn:

  • Dode dieren in het water - om botulisme te voorkomen.
  • Grote kadavers op de openbare weg die een gevaar zijn voor de verkeersveiligheid.

Vermiste dieren

Als uw dier vermist is kunt u op verschillende websites verloren of gevonden dieren melden of zoeken: