Dr. Brabersstraat

Algemeen

De Dr. Brabersstraat en het Roselaarplein zijn belangrijk voor de doorontwikkeling van de binnenstad. Bij ondernemers en pandeigenaren zijn er de afgelopen jaren ideeën ontstaan over deze doorontwikkeling. Er is nu een aantal concrete herontwikkelingsinitiatieven waarbij winkelruimte wordt omgezet naar woonruimte.

Herontwikkeling

Vanuit ontwikkelende partijen zijn er concrete voorstellen voor herontwikkeling van de V&D locatie, pand Van Oorschot, pand Janssens Bouw (voormalig Mervosport) en het Roselaarplein. Samen met stedenbouw- en verkeerskundigen van de gemeente is een visie voor de doorontwikkeling van dit gebied opgesteld. De gemeenteraad van Roosendaal heeft de gebiedsvisie vastgesteld op 18 maart 2021. Nu de gebiedsvisie is vastgesteld gaan de individuele ontwikkelingen hun eigen proces doorlopen met bijbehorende inspraak. Meer informatie is te vinden op https://rsdbyroos.nl/projecten/drbrabersstraat/ 

Heeft u vragen?

Uw vragen, suggesties of ideeën kunt u indienen via dit formulier.