Evenementenbeleid

Algemeen

Om het aanbod van evenementen beter te kunnen regelen heeft de gemeente een nieuw evenementenbeleid ontwikkeld. Er is een evenementenloket om het evenement op aan te melden en er komt een evenementenkalender. We voeren Ster- en Plusevents in en we hanteren een nieuw locatiebeleid.

Beleid

Nieuwe beleidsregels

Om beter te kunnen sturen op het evenementenaanbod in de gemeente Roosendaal zijn nieuwe beleidsregels nodig. De gemeente wil een kwaliteitsverbetering doorvoeren en stuurt daarnaast aan op het belang van de openbare orde, veiligheid en leefbaarheid. De gemeente wil dat evenementen op een verantwoorde manier worden georganiseerd.

Via een digitaal evenementenloket kunt u jaarlijks uw evenement in de periode van 1 november tot en met 31 december aanmelden om in aanmerking te komen voor een plaats op de evenementenkalender.

Met de invoering van het nieuwe evenementenbeleid worden geen nieuwe meerjarenvergunningen verstrekt. Lopende vergunningen worden na afloop niet meer verlengd.

4 pijlers

Het evenementenbeleid rust op 4 pijlers:

  • Een coördinerend en servicegericht (digitaal) evenementenloket
  • Het hanteren van een evenementenkalender
  • De invoering van STER- en Plusevents
  • Nieuw locatiebeleid

Beleidsdocumenten

Vragen

Heeft u nog vragen? U kunt contact opnemen via apv@roosendaal.nl.