Fortuinstraat

Algemeen

De gemeente Roosendaal is voornemens om de Fortuinstraat en Dokter Heijptstraat in 2024 opnieuw in te richten.

Wat gaan we doen?

De bestaande verharding in de Fortuinstraat en Dokter Heijptstraat voldoet niet meer aan de gemeentelijke kwaliteitseisen. Daarom gaan we deze vervangen door nieuwe verharding.

In het kader van Roosendaal Natuurstad zal ook worden gekeken of er mogelijkheden zijn om meer groen aan het straatbeeld toe te voegen en om het regenwater beter op te vangen. 

Daarnaast zorgen we ervoor dat er bij het maken van een nieuwe inrichting ook voldoende ruimte overblijft om te parkeren.

Ontwerpfase

De voorbije periode hebben we gewerkt aan een Voorlopig Ontwerp. Hiervoor hebben we twee varianten uitgewerkt, welke we tijdens een inloopavond op woensdag 29 november 2023 hebben gepresenteerd aan de bewoners.

De ontvangen reacties leggen we voor aan de interne beheerders en we bekijken de mogelijkheden om deze mee te nemen bij onze werkzaamheden. Dit leidt uiteindelijk tot de totstandkoming van een Definitief Ontwerp.

Was u niet in de gelegenheid om de inloopavond bij te wonen en wilt u alsnog uw wensen of voorkeuren doorgeven? Of heeft u nog vragen of aanvullingen op uw eerdere reactie? Stuur dan een e-mail naar projectleider Eric van Kaam: e.van.kaam@roosendaal.nl.

Wij ontvangen uw keuze voor de varianten en/of (aanvullende) reacties graag uiterlijk op zondag 10 december 2023.

Hieronder vindt u de gehouden presentatie en de ontwerptekeningen.

vo_fortuinstraat_en_dokter_heijptstraat_variant_1.pdf (PDF - 5MB) vo_fortuinstraat_en_dokter_heijptstraat_variant_2.pdf (PDF - 3MB) presentatie_fortuinstraat_-_dokter_heijptstraat.pdf (PDF - 8MB)