Fortuinstraat

Algemeen

De gemeente Roosendaal is voornemens om de Fortuinstraat en Dokter Heijptstraat in 2024 opnieuw in te richten.

Wat gaan we doen?

De bestaande verharding in de Fortuinstraat en Dokter Heijptstraat voldoet niet meer aan de gemeentelijke kwaliteitseisen. Daarom gaan we deze vervangen door nieuwe verharding.

Daarbij zorgen we ervoor dat er bij het maken van een nieuwe inrichting ook voldoende ruimte overblijft om te parkeren.

Ontwerpfase

Voorlopig Ontwerp
De voorbije periode hebben we gewerkt aan een Voorlopig Ontwerp. Hiervoor hebben we twee varianten uitgewerkt, welke we tijdens een inloopavond op woensdag 29 november 2023 hebben gepresenteerd aan de bewoners.

De ontvangen reacties hebben we voorgelegd aan de interne beheerders en er is gekeken naar de mogelijkheden om deze mee te nemen bij onze werkzaamheden. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de totstandkoming van een Definitief Ontwerp.

Reacties op Voorlopig Ontwerp
We hebben ruim 40 reacties ontvangen. Hieronder vindt u een document met daarin de ontvangen reacties en onze reactie hierop.

Reacties Fortuinstraat en Dokter Heijptstraat (PDF - 536kB)

Gekozen varianten
Op het wegvak van de Dokter Heijptstraat tussen de Nispensestraat (La Cubanita) en de bocht heeft een ruime meerderheid van de respondenten (79%) de voorkeur aangegeven voor een breed trottoir aan één zijde van de weg en een smalle rabatstrook aan de andere zijde van de weg (zijde van het parkeerterrein). Deze oplossing wordt uitgewerkt in het definitieve ontwerp.

Op de hoek Dokter Heijptstraat-Fortuinstraat bij huisnummer 54 worden haakse parkeervakken in het bestaande groenvak aangelegd. Dit levert extra parkeerplaatsen op. Dit is de wens van de meerderheid van de respondenten (87%).

Het wegvak van de Dokter Heijptstraat met de afvalcontainers blijft in grote lijnen zoals het nu ook is. Dit heeft de voorkeur van 58% van de respondenten. De bocht voor linksafslaand verkeer wordt iets verruimd, zodat de vuilniswagen de bocht iets beter kan nemen. Tevens wordt een extra ondergrondse container bijgeplaatst. Niet is gekozen voor het verplaatsen van parkeervakken naar de andere zijde van de weg, omdat dit de toegankelijkheid voor de garages aan de zuidzijde bemoeilijkt. 

Op het wegvak van de Fortuinstraat tussen huisnummers 33 en 45 is gekozen voor de variant met ook parkeerplaatsen op de rijbaan aan de zuidzijde van de weg. 74% van de respondenten gaf aan een voorkeur te hebben voor deze oplossing. De consequentie van deze oplossing is dat er aan de zuidzijde een smaller voetpad overblijft. De noordzijde krijgt wel een breder trottoir.

Ten opzichte van het Voorlopig Ontwerp zijn twee kruispuntplateaus toegevoegd op de T-splitsing Dokter Heijptstraat-Dokter Heijptstraat en de T-splitsing Dokter Heijptstraat-Fortuinstraat (bij Fortuinstraat 60), net zoals in de huidige situatie. De reden hiervoor is om de snelheid in de straat af te remmen en te voorkomen dat er te hard gereden gaat worden.

Definitief Ontwerp
Hieronder vindt u het Definitief Ontwerp.

Definitief Ontwerp Fortuinstraat en Dokter Heijptstraat (PDF - 3MB)