Gemeentelijke organisatie

Organogram gemeente Roosendaal

In het organogram ziet u een schematische weergave van de organisatie van de gemeente Roosendaal. De gemeente Roosendaal bestaat uit verschillende domeinen. Wat ieder domein doet, beschrijven we hieronder.

Beschrijving domeinen

Directie & Bestuur
Binnen het domein directie en bestuur werken de groepen ter ondersteuning van bestuur en directie. Hierbij gaat het om bestuur en organisatie, concerncontrol, concernstaf en het bestuursbureau.

Domein Dienstverlening en bedrijfsvoering
Binnen dit domein werken de groepen die zorgen voor alle burgerzaken, verbetering van dienstverlening en bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering omvat: financiën, personeel, communicatie, juridische zaken, inkoop, informatie, data en administratieve processen binnen de gemeente.

Ruimtelijk Domein
In het ruimtelijk domein werken de groepen aan de fysieke ontwikkeling van de stad en de dorpen. Hierbij gaat het om ontwikkeling van ruimtelijk en economisch beleid en ruimtelijke projecten, maar ook het maken van bestemmingsplannen en verlenen van vergunningen. Ook hoort het beheer en onderhoud van de openbare ruimte tot het ruimtelijk domein. Duurzaamheid en leefbaarheid zijn hierbij altijd belangrijke uitgangspunten.

Sociaal Domein en Veiligheid
Binnen het sociaal domein werken de groepen aan de thema’s zorg, jeugd- en ouderenzorg, onderwijs, werk en maatschappelijke participatie, welzijn en ondersteuning van inwoners. Binnen veiligheid vallen handhaving van openbare orde, samenwerking met hulpdiensten, preventie van criminaliteit en rampenbestrijding. Het sociaal domein en veiligheid zijn onderling verbonden om het welzijn te bevorderen en de veiligheid te waarborgen in de gemeente.

Voor een volledig overzicht van de groepen verwijzen we naar de afbeelding bovenaan of het document hieronder.

Organogram Januari 2024
Copyright Gemeente Roosendaal