Gerard ter Borchstraat

Algemeen

Van Beek Infra Groep start op maandag 9 oktober met het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de Gerard ter Borchstraat en enkele zijstraten, Anthonie van Dijckstraat en Rubenslaan.

Wat gaan we doen?

De verharding voldoet op diverse locaties niet meer aan de kwaliteitseisen. Daarom gaan we de trottoirs en rijbaan op deze locaties herstraten. Daarnaast willen we extra groen toevoegen aan het straatbeeld. Dit gaan we doen door het realiseren van groenvakken. Op onderstaande uitvoeringstekening kunt u met behulp van de kleuren aflezen waar en welke werkzaamheden er worden uitgevoerd.

gerard_ter_borchstraat_-_uitvoeringstekening_definitief.pdf (PDF - 848kB)

 

Gerard ter Borchstraat
Op maandag 9 oktober start Van Beek Infra Groep met het herstraten van de trottoirs tussen Gerard ter Borchstraat 174 en de kruising met de Anthonie van Dijckstraat. Ook worden een aantal trottoirs in de zijstraten van de Gerard ter Borchstraat herstraat. Daarnaast wordt de rijbaan herstraat tussen huisnummers 138 en 144. Tevens wordt er op diverse locaties in de straat extra groen toegevoegd.

Anthonie van Dijckstraat
In het gedeelte van de Anthonie van Dijckstraat tussen de kruisingen met de Gerard ter Borchstraat en Rubenslaan worden naast het herstraten van een stukje rijbaan en diverse trottoirs, ook enkele inritten aangebracht of verwijderd. Daarnaast wordt op deze locatie ook extra groen toegevoegd.

Rubenslaan
In het gedeelte van de Rubenslaan tussen de kruisingen met de Anthonie van Dijckstraat en de Burgemeester Freijterslaan worden diverse trottoirs herstraat en wordt er extra groen toegevoegd.

Duur van de werkzaamheden
We verwachten dat de werkzaamheden, onder voorbehoud van de weersomstandigheden, tot het eind van dit jaar zullen gaan duren.

Verkeerssituatie

Tijdens het herstraten van de rijbaan en trottoirs is het noodzakelijk deze tijdelijk af te sluiten. Bij het afsluiten van de rijbaan worden omleidingsroutes ingesteld, welke via omleidingsborden worden aangegeven. We willen u vragen om uw voertuig(en) tijdens afsluitingen tijdelijk elders te parkeren en uw afvalcontainer buiten het werkvak aan te bieden. We zorgen ervoor dat de werkvakken tijdens de werkzaamheden te allen tijde bereikbaar blijven voor nood- en hulpdiensten. 

Vragen

Neem dan contact op met projectleider Arno Deurloo. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 0165 - 579 111 of via het e-mailadres a.deurloo@roosendaal.nl.