Herinrichting Ranonkelstraat

Algemeen

De gemeente Roosendaal is voornemens de Ranonkelstraat in 2024 her in te richten.

Wat gaan we doen?

De verharding is aan het eind van haar levensduur en is aan vervanging toe. Daarnaast gaan we nog wat extra groen toevoegen in de straat. Voorafgaande de herinrichting kunnen de nutsbedrijven nog werkzaamheden uitvoeren aan de kabels en leidingen.

Heeft u (tussentijds) nog vragen?
Neem dan contact op met projectleider Wim Uijtdehaag. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 0165 579 111 of via het e-mailadres w.uijtdehaag@roosendaal.nl 

Ontwerpfase

Voorlopig Ontwerp
Op woensdagavond 13 september 2023 hebben we het Voorlopig Ontwerp tijdens een informatieavond gepresenteerd aan de bewoners. We hebben hierop diverse reacties ontvangen. De komende periode gaan we bekijken wat de mogelijkheden zijn om de ontvangen input mee te nemen bij onze werkzaamheden en gaan we aan de slag met het maken van een Definitief Ontwerp.

Zodra dit ontwerp gereed is, informeren we hier de bewoners tijdig over. Onderstaand vindt u de op 13 september gehouden presentatie.

presentatie_herinrichting_ranonkelstraat.pdf (PDF - 1MB)