Herinrichting Reginadonk

Algemeen

De gemeente Roosendaal wil de Reginadonk opnieuw in te gaan richten.

Wat gaan we doen?

Met het herinrichten van de Reginadonk willen we de leefbaarheid en veiligheid in de straat verbeteren. Dit willen we doen door onder meer groen toe te voegen, het aantal parkeerplaatsen uit te breiden, extra parkeergebieden achter de woningen aan te leggen en een deel van de straat (parallel aan het Kletterwater) in te richten als fietsstraat. In een fietsstraat is de auto te gast. 

Daarnaast willen we de woonstraat van Reginadonk inrichten als een eenrichtingsweg. Samen met basisschool De Kroevendonk gaan we kijken naar de mogelijkheid om een veilige oversteek te realiseren tussen de school en de weg Langdonk.

Heeft u (tussentijds) nog vragen?

Neem dan contact op met projectleider Arjan Buijsen. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 0165 579 111 of via het e-mailadres a.buijsen@roosendaal.nl.

Ontwerpfase

Voorlopig Ontwerp
Op maandag 10 juli 2023 hebben we het Voorlopig Ontwerp tijdens een inloopbijeenkomst voorgelegd aan de bewoners en ondernemers. Hieronder vindt u de tijdens de inloopbijeenkomst gehouden presentatie met daarin ook het Voorlopig Ontwerp.

presentatie_herinrichting_reginadonk.pdf (PDF - 2MB)


Aangepast Voorlopig Ontwerp
Tijdens en na de inloopbijeenkomst hebben we diverse reacties ontvangen op het ontwerp. Deze reacties hebben we waar mogelijk meegenomen in de totstandkoming van een Aangepast Voorlopig Ontwerp. Het Aangepast Voorlopig Ontwerp vindt u hieronder, net als een document met daarin de antwoorden op de ontvangen vragen/suggesties.

aangepast_voorlopig_ontwerp_reginadonk_-_deel_1.pdf (PDF - 1MB)

 

aangepast_voorlopig_ontwerp_reginadonk_-_deel_2.pdf (PDF - 1MB)

 

Definitief Ontwerp
In september hebben we het Aangepast Voorlopig Ontwerp aan de bewoners voorgelegd. Hierop ontvingen we een aantal reacties. Deze reacties hadden vooral betrekking op het verwijderen van openbaar groen en de aanleg van extra parkeerplaatsen. Hierop hebben we parkeertellingen uitgevoerd en zijn de bestaande bomen nog beter in beeld gebracht.

Uit de parkeertellingen kwam naar voren dat er tijdens een piekdag 166 voertuigen in de Reginadonk stonden geparkeerd, terwijl in het Aangepast Voorlopig Ontwerp 187 parkeerplaatsen waren voorzien. Het omvormen van enkele parkeerplaatsen naar groenvak is op basis van de uitgevoerde tellingen dus gerechtvaardigd.

In vergelijking met het Aangepast Voorlopig Ontwerp zijn in het Definitief Ontwerp nog enkele aanpassingen doorgevoerd. De doorgevoerde aanpassingen vindt u in het overzicht hieronder.

  • De vier parkeerplaatsen welke op de koppen van de haakse parkeerplaatsen waren gepositioneerd, komen te vervallen. Hierdoor kunnen de koppen van deze parkeerplaatsen worden vergroend, wat een groene entree oplevert richting de parkeerkoffers.
  • We handhaven zes bestaande bomen door deze in te passen in de nieuwe groenvakken. Daarnaast kunnen achter de woningen Reginadonk 156 t/m 160 nog drie bomen, welke centraal staan tussen de parkeerkoffers, worden gehandhaafd.
  • We brengen een verhoogd plateau aan ter hoogte van de entrees van de parkeerkoffers. Deze plateaus accentueren de entrees naar de parkeerkoffers en werken ook verkeersremmend.
  • Een aantal stroken gazon zijn aangepast naar (lage) beplanting. Dit hebben we gedaan omdat de stroken te smal waren voor de maaimachine en deze mogelijk ook gebruikt zouden worden om auto’s in te parkeren. Dit is niet wenselijk.
  • Op het korte gedeelte van de U-vorm zijn meerdere doorsteekjes aangebracht om tussen het plantsoen door naar de woningen te kunnen lopen.
  • Voor de garages welke uitkomen op het korte gedeelte van de U-vorm zijn stoepjes toegevoegd zodat de garagedeuren niet over de rijweg hangen als ze worden geopend. De rijweg wordt op deze gedeeltes iets smaller uitgevoerd.

Hieronder vindt u het Definitief Ontwerp. De komende periode gaan we een aannemer selecteren en stellen we een uitvoeringsplanning op. Zodra hier meer over bekend is, informeren we de bewoners nader.

definitief_ontwerp_reginadonk_-_deel_1.pdf (PDF - 2MB)

 

definitief_ontwerp_reginadonk_-_deel_2.pdf (PDF - 2MB)

Werkvolgorde

De afgelopen periode hebben we overleg gevoerd met Brabant Water en Enexis over de afstemming van de werkzaamheden. Hieruit kwam naar voren dat de werkzaamheden welke zij voor dit project gaan uitvoeren, meer tijd in beslag gaan nemen dan vooraf voorzien. Daarom gaan we de volgorde waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd, wat aanpassen. Zo kunnen we, zoals aangegeven tijdens de bijeenkomst, in het tweede kwartaal van 2024 starten met de uitvoering van het werk.

In het tweede kwartaal van 2024 starten we met de aanleg van de fietsstraat en de twee parkeerkoffers achter de woningen. Aan het begin van 2025 vervangen Brabant Water en Enexis hun leidingen en kabels. Aansluitend wordt gestart met de herinrichting van de twee U-vormige wegen in Reginadonk.

Het voordeel van deze werkvolgorde is dat de parkeerkoffers al gereed zijn wanneer Brabant Water en Enexis met hun werkzaamheden starten. Er is en blijft daarom voldoende parkeergelegenheid. Daarnaast hoeven de nieuwe verhardingen hierdoor niet meer achteraf te worden opgebroken.

Zodra het Definitief Ontwerp gereed is en de aannemer geselecteerd, informeren wij de bewoners en ondernemers over de precieze uitvoeringsplanning van de werkzaamheden.