Josephwijk

Algemeen

De gemeente Roosendaal werkt samen met woningcorporatie Alwel aan de herinrichting van de Josephwijk.

Definitief Ontwerp en voortgang

De woningen in de wijk voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd en worden vernieuwd. Ook richten we de buitenruimte opnieuw in. De wijk wordt groener en aangepast aan het veranderende klimaat.

Definitief Ontwerp

Begin februari heeft de gemeente Roosendaal definitief groen licht gegeven op het Definitief Ontwerp voor de herinrichting van het openbare gebied. Het openbare gebied wordt klimaatbestendig ingericht met veel ruimte voor groen en biodiversiteit. Verder wordt al het regenwater dat valt op de daken en het openbare gebied in de wijk opgevangen en zakt dit water langzaam de bodem in. Dit doen we met een speciaal systeem onder de straten dat regenwater goed kan bergen en later in de bodem kan laten zakken. Alleen bij zware buien wordt er nog regenwater afgevoerd uit de wijk.

Hieronder vindt u het Definitief Ontwerp.

Definitief Ontwerp Josephwijk.pdf (PDF - 408kB)

Voortgang en planning

De twee aan te leggen parken worden samen met de bewoners uitgewerkt. Hierover volgt voor de zomervakantie nog aanvullende informatie. De bouw van de eerste woningen in fase 1 vordert. Na de oplevering van de eerste woningen in deze fase gaat de gemeente Roosendaal beginnen met het woonrijp maken. We gaan dan het ondergrondse systeem voor de waterberging, de bestratingen en de groenvakken aanleggen. Het inplanten van de groenvakken komt als laatste aan de beurt. We streven ernaar om kort na de zomervakantie te starten met het woonrijp maken. We hopen in maart 2024 het groen te kunnen gaan aanplanten.

Werkzaamheden fase 1

Binnenkort ontvangen de eerste bewoners de sleutel van hun nieuwe woning. In onderstaand document vindt u een planning van de werkzaamheden in fase 1 en kunt u aflezen op welke manier de woningen bereikbaar zijn en waar geparkeerd kan worden.

Planning openbare ruimte - fase 1.pdf (PDF - 493kB)


Meer informatie of vragen

Meer informatie over het project vindt u op www.josephwijk.nl. Voor vragen kunt u een mailtje sturen naar josephwijk@roosendaal.nl

Roosendaal Natuurstad

Er wordt gewerkt vanuit de visie Roosendaal Natuurstad. In deze visie staat hoe de gemeente ervoor gaat zorgen dat Roosendaal in 2050 klimaatbestendig, nog aangenamer en aantrekkelijker is. Daarbij gaat extra aandacht naar het opvangen en afvoeren van regenwater en naar meer en verschillende bomen, planten en bloemen in de wijken. Meer informatie over Roosendaal Natuurstad.