Kennisgeving incidentele festiviteit

Algemeen

Als u een festiviteit organiseert waarbij u denkt de geluids- of verlichtingsnormen te overschrijden, moet u dit melden bij de gemeente.

Wat u moet weten

  • U dient de incidentele festiviteit uiterlijk 2 uur van tevoren online te melden bij de gemeente.
  • In de collectieve dagenregeling staat voor welke festiviteiten u niet apart een melding hoeft door te geven. Het is een locatie toegestaan om maximaal 6 kennisgevingen in te dienen om van de standaard geluidsnormen af te wijken. Ook geldt een maximum van 6 keer voor de verlichtingsnormen.
  • Er is sprake van een tijdelijke en bijzondere gelegenheid.
  • Voor een incidentele festiviteit gelden aparte regels. Deze staan beschreven in artikel 4:3 van de Algemene plaatselijke verordening. Bekijk de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Roosendaal.

Meesturen in de online aanvraag

  • Gegevens van de locatie.
  • Gegevens van de contactpersoon tijdens de activiteit. 
  • Melding van geluid of verlichting.