Kinderopvang starten

Algemeen

Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of gastouderopvang openen? Dan doet u eerst een aanvraag bij de gemeente.

Voldoet uw kinderopvang aan alle wettelijke eisen? Dan registreren wij deze in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

LET OP: Vanaf 1 januari 2023 kunt u uw aanvraag via onze website digitaal indienen via eHerkenning. Heeft u nog geen eHerkenning en wilt u hierover meer informatie kijk dan op de website www.eherkenning.nl.

Een aanvraag doen

Door op onderstaande knop te klikken en de stappen te volgen doet u een aanvraag. De bijlagen die nodig zijn, kunt u uploaden bij uw aanvraag. Deze formulieren staan op de website van de Rijksoverheid. Onderaan deze pagina bij het tabblad ‘formulieren’ vindt u de rechtstreekse link naar de formulieren.

Digitaal aanvraagformulier kinderopvang starten

Is uw aanvraag compleet? Dan kunt u hem digitaal verzenden. Hierna zal de gemeente uw aanvraag controleren. Is de aanvraag akkoord? Dan sturen wij deze naar de GGD voor een inspectie onderzoek. U kunt de status van uw aanvraag altijd digitaal volgen en bekijken.

Kosten: U betaalt bij de gemeente Roosendaal geen kosten voor de registratie en aanvraag van uw kinderopvang.

Heeft u nog vragen over bovenstaande informatie of lukt het niet om uw aanvraag digitaal te verzenden? Neemt u dan gerust contact met ons op via (0165) 579 111 of kinderopvang@roosendaal.nl.

Voorwaarden

Voorwaarden

De GGD controleert of de kinderopvang aan de kwaliteitseisen voldoet. De inspecteur kijkt onder andere naar: 

  • de veiligheid en gezondheid 
  • een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling 
  • de opleiding van uw personeel 
  • de inzet van stagiaires 
  • het aantal medewerkers (beroepskrachten) in verhouding tot het aantal kinderen 
  • de groepsgrootte 
  • het pedagogisch beleid en de pedagogische praktijk 
  • de ruimtes waar de kinderen verblijven 

U publiceert de inspectierapporten op uw website. Heeft u geen website? Leg de rapporten op een toegankelijke plaats zodat ze bekeken kunnen worden. De rapporten komen ook in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). 

U ontvangt van de gemeente een brief, waarin staat of u de voorziening mag starten.  

Verloop aanvraag

Keurt de gemeente uw aanvraag goed? Dan registreren wij u in het Landelijk Register Kinderopvang. U krijgt hiervan binnen 10 weken na uw aanvraag bericht. 

Controle gemeente 

De gemeente controleert uw aanvraag en vraagt de GGD  om te onderzoeken of de kinderopvang aan de kwaliteitseisen voldoet. Bijvoorbeeld de grootte van de groepen en de diploma’s van de medewerkers. Is uw kinderopvanglocatie ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang? Dan kunnen ouders kinderopvangtoeslag aanvragen. 

Gastouders moeten ook in dit register staan.