Kinderopvangtoeslag

Algemeen

Maakt u voor uw kind gebruik van kinderopvang? Bijvoorbeeld van buitenschoolse opvang of dagopvang? En kunt u dit niet goed betalen? Misschien komt u in aanmerking voor een kinderopvangtoeslag. U krijgt dan een deel van de kosten voor opvang vergoed. U vraagt de toeslag aan bij de Belastingdienst.

Goed om te weten

  • Of u recht hebt op kinderopvangtoeslag hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen
  • Er geldt ook een maximumuurtarief. Kijk voor alle informatie op de website van de Belastingdienst
  • Hebt u geen recht op kinderopvangtoeslag? Soms hebt u op basis van een sociaal medische indicatie recht op bijzondere bijstand

Aanvragen