Klacht over behandeling gemeente

Algemeen

Bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord hebt gekregen op een brief of e-mail? Of omdat een medewerker of collegelid (wethouder of burgemeester) onbeleefd is geweest? Dan kunt u een klacht indienen.

Voorwaarden voor het indienen van een klacht

 • Uw klacht mag niet anoniem zijn.
 • Uw klacht mag niet discriminerend zijn.
 • U kunt geen klacht indienen tegen een gekozen volksvertegenwoordiger (raadslid).

Behandeling van uw klacht

 • De gemeente behandelt uw klacht vertrouwelijk en onafhankelijk.
 • De gemeente neemt telefonisch contact met u op.
 • Is uw klacht dan niet opgelost, dan wordt u uitgenodigd om uw klacht mondeling toe te lichten.
 • Hierna volgt een besluit over uw klacht.

Uw klacht indienen per post

U kunt uw klacht ook schriftelijk of via de mail indienen bij de gemeente. We hebben in ieder geval nodig:

 • Uw naam en adres
 • Uw klacht
 • Uitleg over uw klacht
 • Uw handtekening
 • Uw telefoonnummer

Postadres:

Gemeente Roosendaal
Postbus 5000
4700 KA Roosendaal

Vervolgstappen als u het niet eens bent met het besluit

Bent u het niet eens met de beslissing of met de manier waarop uw klacht is behandeld? Dan kunt u terecht bij de Commissie Ombudsman.

De Commissie Ombudsman behandelt een klacht als beroepsinstantie, dus pas nadat de gemeente zelf eerst heeft beslist over uw klacht. U dient dus altijd eerst de klacht bij de gemeente in te dienen.

Contactgegevens Commissie Ombudsman

Postadres
Postbus 9620
4801LS BREDA

E-mailadres
mail@commissieombudsman.nl

Ander soort klachten

Melding over buurt

Wilt u een melding over uw buurt maken of heeft u een klacht of tip over uw buurt? Denk bijvoorbeeld aan kapotte straatverlichting of overlast door zwerfvuil, een verstopte riolering of losse stoeptegel. Maak dan een melding.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u geen klacht indienen. Wel kunt u bezwaar maken of beroep indienen. Kijk op Bezwaar en beroep.