Klacht over behandeling gemeente

Algemeen

Bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord hebt gekregen op een brief of e-mail? Of omdat een medewerker of collegelid (wethouder of burgemeester) onbeleefd is geweest? Dan kunt u een klacht indienen.

Voorwaarden voor het indienen van een klacht

 • Uw klacht mag niet anoniem zijn.
 • Uw klacht mag niet discriminerend zijn.
 • U kunt via hier geen klacht indienen tegen een gekozen volksvertegenwoordiger (raadslid). De reden hiervoor is dat dit klachtenproces specifiek is bedoeld voor zaken die betrekking hebben op de behandeling door medewerkers of collegeleden (zoals wethouders of de burgemeester). Voor klachten tegen een gekozen volksvertegenwoordiger (raadslid) kun je terecht bij de politieke partij van het raadslid of tijdens een gemeenteraadsvergadering.

Behandeling van uw klacht

 • De gemeente behandelt uw klacht vertrouwelijk en onafhankelijk.
 • De gemeente neemt telefonisch contact met u op.
 • Is uw klacht dan niet opgelost, dan wordt u uitgenodigd om uw klacht mondeling toe te lichten.
 • Hierna volgt een besluit over uw klacht.

Uw klacht indienen per post

U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen bij de gemeente. We hebben in ieder geval nodig:

 • Uw naam en adres
 • Uw klacht
 • Uitleg over uw klacht
 • Uw handtekening
 • Uw telefoonnummer

Postadres:

Gemeente Roosendaal
Postbus 5000
4700 KA Roosendaal

Klacht indienen namens iemand anders

Wilt u iemand anders een klacht laten indienen namens uzelf? Of wilt u een klacht indienen namens iemand anders? Download hiervoor onderstaand formulier en vul dit volledig in. Vergeet niet dat zowel de betrokken als de gemachtigde hiervoor tekenen. Het formulier voegt u vervolgens bij de klacht. Schriftelijk of digitaal.

Vervolgstappen als u het niet eens bent met het besluit

Bent u het niet eens met de beslissing of met de manier waarop uw klacht is behandeld? Dan kunt u terecht bij de Commissie Ombudsman.

De Commissie Ombudsman behandelt een klacht als beroepsinstantie, dus pas nadat de gemeente zelf eerst heeft beslist over uw klacht. U dient dus altijd eerst de klacht bij de gemeente in te dienen.

Contactgegevens Commissie Ombudsman

Postadres
Postbus 9620
4801LS BREDA

E-mailadres
mail@commissieombudsman.nl

Ander soort klachten

Melding over buurt

Wilt u een melding over uw buurt maken of heeft u een klacht of tip over uw buurt? Denk bijvoorbeeld aan kapotte straatverlichting of overlast door zwerfvuil, een verstopte riolering of losse stoeptegel. Maak dan een melding.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u geen klacht indienen. Wel kunt u bezwaar maken of beroep indienen. Kijk op Bezwaar en beroep.