Kopie waarmerken

Algemeen

Heeft u een verklaring nodig dat de kopie van een document er precies hetzelfde uitziet als het origineel? Bijvoorbeeld een kopie van een paspoort, rijbewijs of verblijfsvergunning? Vraag dan de gemeente om de kopie te waarmerken.

Wat u moet weten

  • U moet persoonlijk langskomen bij de gemeente. U moet daarvoor een afspraak maken.
    U kunt het waarmerken van een kopie of afschrift niet schriftelijk of digitaal aanvragen.
  • De baliemedewerker maakt een kopie van het originele document en plaatst daarop de verklaring, dat de kopie overeenstemt met het origineel. U kunt de gewaarmerkte kopie meteen meenemen.
  • Wilt u een diploma of getuigschrift laten waarmerken? Of een kopie daarvan? Daarvoor kunt u terecht bij de instelling die het diploma of getuigschrift heeft afgegeven of bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Let op: soms vragen instanties of u een kopie van een document wilt opsturen. Vaak gaat het om een paspoort, rijbewijs of verblijfsvergunning. Een waarmerk laat zien dat de kopie er precies hetzelfde uitziet als het origineel. Het zegt niets over de echtheid en de inhoud.

Meenemen

  • uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
  • het originele document: de gemeente maakt hiervan een kopie

Kosten

 
Soort uittreksel, tarief 2024 Prijs
Kopie waarmerken  € 9,45

De kosten van het waarmerken betaalt u bij de aanvraag.