Kunst in de openbare ruimte

Algemeen

Als gemeente vinden we kunst in de buitenruimte belangrijk voor de uitstraling van de stad. We willen dat iedere Roosendaler kan genieten van kunst en cultuur in de openbare ruimte. En dat kan. Want wie in Roosendaal en de omliggende dorpen rondloopt of fietst ziet her en der kunstwerken staan.

Public Art

De kunstcollectie is divers en bestaat uit standbeelden, gevelstenen, sculpturen, schilderkunst, graffiti en objecten. Ook de dagelijkse melodieën van de stadsbeiaardier en gedichten van Roosendaalse dichters zijn uitingen van kunst in de openbare ruimte. Je kunt in Roosendaal kunstwerken vinden met een belangrijke historische waarde, die het verhaal van de stad vertellen. Maar ook moderne, nieuwe kunstwerken die de stad een hedendaagse uitstraling geven. Veel kunstwerken staan al lang in de stad, waardoor ze inmiddels vitale, onmisbare onderdelen van de stad en dorpen zijn. 

Kunst in de openbare ruimte vraagt een planmatige aanpak

Al veel beeldend kunstenaars uit Roosendaal hebben de kans en de ruimte gekregen om te experimenteren met hun ideeën en om hun talent te laten zien. Denk aan bekende namen, zoals Riekus, Kees Keijzer, Marijke Maas, Léon Vermunt, Karel Schrooyen en Guido Eckhardt. Het proces om kunstwerken te realiseren was vaak ingewikkeld en afhankelijk van de inventiviteit van de initiatiefnemers. Bij het kiezen van creatieve makers en ontwerpen voor kunst willen we met ingang van 2022 bewoners actiever betrekken en een stem geven. Makers willen we gelijke kansen geven om tot het beste voorstel te komen voor een passend kunstwerk op een bepaalde plek. Met een commissie van deskundigen bewaken we het proces en de kwaliteit.

Beleid Public Art Roosendaal

Dit beleid vormt een nieuwe, heldere aanpak voor behoud en realisatie van kunst in de openbare ruimte. Op die manier wordt Roosendaalse kunst goed zichtbaar voor inwoners, wordt kunst ingezet om het verhaal van Roosendaal te vertellen en creëren we een eigentijdse uitstraling van de stad. Zo kan de kunstverzameling in de openbare ruimte de komende jaren groeien tot een rijke, gevarieerde, goed gedocumenteerde en goed onderhouden kunstcollectie.

 

Lees hier de volledige nota Public Art Roosendaal

Commissie Public Art

In de praktijk is gebleken dat er de afgelopen jaren verschillende organisaties en partijen, vanuit hun eigen rol, te maken hebben gehad met kunst in de openbare ruimte in Roosendaal. Om te voorkomen dat initiatieven langs elkaar heen werken en dat er tegenstrijdige adviezen worden gegeven, is de Adviescommissie Public Art Roosendaal opgericht.

De Adviescommissie Public Art Roosendaal adviseert over kunst en cultuur in de openbare ruimte in Roosendaal. De commissie beoordeelt nieuwe initiatieven, kijkt vanuit een brede invalshoek en zorgt voor deskundigheid en advies bij het beoordelen van nieuwe kunstwerken.

Zij adviseert per project over:
• Gelijkwaardige kansen voor creatieve makers;
• Helder en transparant keuzeproces;
• Ruimte om inwoners te betrekken;
• Een reële begroting met budget voor toekomstig beheer en onderhoud;
• Een passende locatie voor het kunstwerk in relatie tot de bebouwing en de openbare ruimte.

Samenstelling Adviescommissie Public Art Roosendaal

De Adviescommissie Public Art Roosendaal bestaat uit externe adviseurs uit verschillende publieke en private sectoren en inwoners, welke worden benoemd voor de duur van een project. In de Adviescommissie zit van de volgende organisaties ten minste één afgevaardigde: Cultuur Verbindt Roosendaal (Adviescommissie Makersregeling), Roosendaal Citymarketing, Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, Adviescommissie Museumfunctie en de Gemeente Roosendaal. Ook inwoners of vertegenwoordigers van een bewonersplatform of buurtcomité kunnen aansluiten bij een project waarover de Adviescommissie Public Art Roosendaal een advies uitbrengt.

Adviezen

20221107 Adviezen Commissie Public Art

20230417 Adviezen Commissie Public Art